piatok 21. augusta 2015

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana

Sprejové graffiti je celospolečensky velmi diskutované a po právu odsuzované téma. Samozřejmě, neboť všem majitelům postižených objektů - ať už se jedná o velké průmyslové nebo obchodní zóny, nebo rodinnou zástavbu (domy, vily či malé domky) a nebo zdi, zídky, ploty a všechna ostatní veřejná prostranství - těm všem graffitové "výjevy" způsobují obrovské materiální škody a navíc zcela degradují lidskou kulturu a estetičnost...
Někdy mi ale připadá, že mnozí postižení majitelé, již svůj nekonečný boj s tímto zcela jednoznačně negativním fenoménem dnešní doby, prostě vzdali... A bohužel, není se ani čemu divit, neboť "likvidovat něco," co se neustále a prakticky beztrestně opakuje stále znovu, to zákonitě odradí mnohé z nás!
PŘESTO existuje jedinečný a unikátní způsob, jak se bránit. Jsem toho názoru, že mnozí takto postižení majitelé ani nevědí, že právě osvědčené a kvalitní úklidové firmy jsou schopni, a to za pomoci nejnovějších moderních technologií, tomuto stále se opakujícímu fenoménu, účinně čelit.
Svým nejúčinnějším  komplexním servisem se na samotný vrchol v boji proti graffiti zcela po právu řadí úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., která jako jediná společnost u nás garantuje funkčnost své antigraffitové ochrany. Věřím, že mnohé majitele určitě bude zajímat v čem je tato firma tak ojedinělá a výjimečná. Ve stručnosti tedy shrnu fakta a je na zvážení každého případného klienta, zda stále se opakující problémy s graffiti, řešit právě touto cestou...

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Ano, to všeobecně známé "klasické" odstranění graffiti mají ve svých nabídkách mnohé úklidové firmy. Je ale nutno dodat, že 100% účinnost není v těchto případech dosažitelná. Musí následovat další technologické operace, jako jsou opravy a přetmelení postižených fasád včetně jejich přemalby, a to pokud možno do stejného odstínu původní barvy fasády. Nikde přitom není zaručeno, že po takto náročném způsobu odstranění se problém v podobě nového graffitového nástřiku sprejem, nebude během krátkého období znovu opakovat.
A zde přichází společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., jako jediná firma u nás s unikátní vlastní technologií komplexního servisu. Po vlastním odstranění graffiti nanesou odborní profesionálové této společnosti potřebný počet  vrstev antigraffitové ochrany (dle struktury povrchu). Takto ošetřené plochy jsou zárukou, že další graffiti bude touto firmou se 100% účinností odstraněno (dle smlouvy o dílo) a to právě díky komplexnímu servisu. Navíc v případě zeslabení ochranné vrstvy, pracovníci nanesou zdarma jednofázový nátěr BELLINZONI, který ochrannou antigraffitovou vrstvu doplní. S touto svou službou "budovy bez graffiti," skutečně nemá tato zkušená a na kvalitu náročná firma u nás konkurenci! Závěrem doplním důležitou informaci, že 100% účinnost antigraffitové ochrany AGO činí 4-6 let.
Samozřejmostí je, že případní klienti získají podrobné a vyčerpávající informace na e-mailové adrese :centrala@a-servislipka.cz 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára