štvrtok 13. augusta 2015

Graffiti a antigraffitová ochrana

Při návštěvě kteréhokoliv města nejen u nás, ale prakticky po celém světě se opakuje stále stejný scénář...

Člověk je vskutku uchvácen nádhernou architekturou a to jak historickou, tak i současnou. Obdivujeme odvážné a technicky dokonalé architektonické prvky, které po dlouhá staletí vzbuzují obdiv a úctu generací napříč staletími.

Velmi podobný hold je s veškerou vážností třeba vzdát i současnému trendu, který velmi věrně a s vynaložením obrovských prostředků obnovuje a vrací původní tvář převážné většině jak historicky cenných skvostů, tak i prostých památek minulosti.

Je samozřejmé a pochopitelné, že architektura současnosti musí splňovat dnešní nároky člověka na moderní životní úroveň, která se odráží jak v soukromí, tak v zaměstnání nebo ve společenském vyžití. Proto moderní architektura přináší do našeho života nové architektonické vize, které tyto potřeby nejen naplňují, ale mnohdy svou technickou vyspělostí, náročností a prozíravostí předbíhají do budoucnosti...

Je proto zcela nepochopitelný fakt, že v řadách převážně mladé generace existuje prakticky beztrestná nelidská potřeba vše krásné kolem nás ničit a devastovat. Ano, řeč je o sprejovém graffiti, které se prakticky 45 let od svého prvního "výtvoru," rozrostlo do celosvětového problému. a i když každý lidsky uvažující jedinec sprejové graffiti takto vnímá a odsuzuje, není v lidských silách jej vymýtit. Snad jako jediná účinná možnost se jeví dlouhodobé působení ve výchově každého jedince od útlého mládí...

Je proto velmi důležité podporovat všechny kroky, které alespoň vedou k zmírnění následků tohoto veskrze negativního jevu. Velmi důležitý krok spatřuji ve snaze kvalitních úklidových firem - které s graffiti dnes a denně bojují a snaží se s využitím nejnovějších technologií zvrátit současný stav.
Velmi kvalitních výsledků s odstraňováním graffiti dosahuje zkušená úklidová společnost A SERVIS LIPKA. s.r.o.


odstranění graffiti
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Jako jediná úklidová firma u nás má dokonale propracovanou technologii antigraffitové ochrany a garantuje její 100% funkčnost! Tohoto výsledku dosahuje díky komplexnímu servisu, který zdarma zajišťuje odstranění graffiti z ploch, které byly ošetřeny antigraffitovou ochranou. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. při tom skutečně garantuje 100% účinnost odstranění graffiti a navíc po každém očištění postižených ploch nanese na povrch jednorázový nátěr BELLINZONI, který doplní ochrannou vrstvu AGO. Životnost této ochrany je 4-6 let a určitě se vyplatí uvažovat o tomto zaručeném způsobu ochrany svého majetku před neskutečně rozšířeným vandalizmem, kterým sprejové graffiti bez jakýchkoliv diskuzí je... 

Případným dalším zájemcům o tuto úklidovou službu ochotně sdělí podrobnosti na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára