utorok 30. júna 2015

Unikátní a revoluční technologie LSG

Kromě odstraňování graffiti z fasád budov a všech ostatních postižených objektů  je další, velice žádanou službou úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. čištění a dezinfekce stěn v interiérech, ale i na venkovních fasádách domů a užitkových objektů.

Zvláště ve starší obytné zástavbě bývá velkým problémem vypořádat se s všudypřítomným alergenním nepřítelem - v podobě plísní, kvasinek, bakterií či hub, které díky vlhkosti v bytech, nemá šanci majitel takových objektů sebelepším větráním odstranit.

Velmi kvalitní a účinné řešení tohoto, pro nás všechny zásadního problému, (ohrožující doslova fatálně naše zdraví) přináší tato úklidová firma v podobě technologie LSG.

Unikátní a revoluční technologie LSG


Touto velmi účinnou a zdravotně naprosto nezávadnou metodou likviduje úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. jednou provždy problém s plísněmi a ostatními alergeny v bytech, a to převážně v koupelnách či zdivu orientovaných na sever, včetně obtížně větratelných koutech místností.

V čem spočívá tato technologie? Přípravky LSG neobsahují žádné toxické ani těkavé látky, je bez organických rozpouštědel, bez kovů nebo nanočástic. Efektivnost LSG je okamžitá po zaschnutí. Takto ošetřené plochy jsou vysoce odolné proti vlhkosti, UV záření a jsou omyvatelné se zvýšenou otěruvzdorností. Přípravek je ekologický s trvalou funkčností. Jeho cena, jednoduchá aplikace, snadná údržba a široká paleta možnosti využití, činí z této technologie moderní vysoce účinný nástroj pro likvidaci všech plísní, bakterií, kvasinek a vůbec nepříjemných alergenů ohrožujících naše zdraví.

Velice důležitá je činnost pracovníků této firmy před samotnou aplikací této unikátní technologie.
Postižená místa důkladně očistí a mechanicky odstraní pomocí speciálního čistícího přípravku na bázi chloru. Po úplném vyschnutí takto ošetřených míst přichází již samotná aplikace LSG a to ve velmi slabé vrstvě. Pro svou důslednost v nároku na kvalitu a účinnost svých metod, je pro tuto společnost samozřejmostí případná výmalba a plná funkčnost jimi ošetřených místností.
Právě i univerzálnost využití této moderní technologie umožňuje aplikaci  na vlhkostí a plísněmi postižené fasády domů a ostatních venkovních ploch.

Veškeré dotazy zájemcům rádi zodpoví na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz

pondelok 29. júna 2015

Graffiti - Proč se vyplácí aplikovat antigraffitovou ochranu (AGO)

O celospolečenském vandalizmu zvaném graffiti a jeho plíživé devastaci naší historické a současné kultury bylo napsáno již mnohé...

A díky liknavosti naši společnosti účinně ochránit takto napadaný majetek, si každý slušný člověk musí připadat jako románový don Quijote de la Mancha ve slavném díle Miguela de Cervantese a jeho nekonečném a marném boji s větrnými mlýny...

Přesto existuje způsob, jak tomuto odpudivému jednání učinit přítrž.
Velmi vážně až zarputile se k tomuto problému postavila úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a svou dokonale promyšlenou technologií dosahuje vynikajících výsledků a zaslouží si právem respekt nás všech.


antigraffitova ochrana
Graffiti - stupidní vyjádření lidské inteligence

Antigraffitová ochrana (AGO)


Úklidové firmy dnes a denně odstraňují graffiti z budov, zdí, výloh, garáží a všech ostatních prostranství, ale nutno podotknout, že rozhodně ne se 100% účinkem. A navíc nikde není záruka, že po pracném odstranění, se tito primitivové se spreji opět nevrátí a veškeré úsilí Vaše a úklidových firem přijde nazmar....

A v těchto situacích se nabízí jediné vhodné řešení. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. díky svým, více jak 20ti letými zkušenostmi (a to nejen na našem trhu) přichází s revoluční technologií a to s účinnou antigraffitovou ochranou - AGO.

Jako jediná firma v České republice garantuje 100% účinnost odstranění graffiti na takto ošetřených prostorech a to díky svému komplexnímu servisu. A jako bonus navíc pracovníci této firmy nanesou po odstranění graffiti na ztenčenou vrstvu antigraffitové ochrany jednorázový nátěr BELLINZONI, který zaručí další 100% účinnost této metody po dobu 4-6 let. Z hlediska nás všech je opravdu pozitivní zjištění, že tato firma, díky poctivému přístupu a neutuchající snaze o plnou spokojenost svých zákazníků, zaznamenává enormní nárůst zájmu o tuto svou špičkovou službu.

Veškeré informace všem dalším případným zákazníkům rádi podrobně sdělí na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 18. júna 2015

GRAFFITI a jeho odstranění

Poměrně zásadním problémem našeho kulturního vyjadřování se v dnešní době stalo grafitti - nástroj převážně mladé generace, která svým sobeckým a arogantním přístupem ke všemu hezkému kolem nás "nabízí" nám všem naprosto odporné a primitivní zdevastování prakticky všeho, čeho lidstvo dosáhlo díky svému umu a touze po zrealizování vyjimečného, ať už architektonického nebo přírodního odkazu nejen pro nás, ale hlavně pro generace příští...

Moje poděkování a úcta patří všem těm, kteří s tímto, rozhodně velmi závažným problémem dnes a denně bojují a snaží se mu předcházet. Ano, mám na mysli majitele postižených objektů, ale také majitele a pracovníky úklidových firem, kteří se navíc snaží přinášet do tohoto boje nejnovější a stále účinnější technologie tak, abychom my ostatní mohli naplno vnímat vše to krásné a unikátní kolem nás...

Mezi velmi úspěšné úklidové firmy s dlouholetou tradicí řadím společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., která učinila zásadní krok k efektivnímu řešení, jak tento celospolečenský problém s grafitty řešit a navíc mu i předcházet.


odstranění grafitti
Grafitti - je toto snad vyjádření lidské kultury a inteligence? 

Antigrafittová ochrana (AGO)


V České republice úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. jako jediná garantuje funkčnost své antigrafittové ochrany. Je to dáno tím, že jako jediná zajišťuje kompletní servis a dokáže se 100% účinkem odstranit grafitty z ploch ošetřených antigrafittovou ochranou. Navíc v rámci servisu nanese jednofázový nátěr Bellinzoni, který doplní ochrannou vrstvu AGO. Životnost antigrafittové ochrany je 4-6 let a dokonale ochrání majetek od tohoto pokleslého vandalismu.

Samozřejmě, že tato úklidová firma odstraňuje grafitti i z neošetřených prostorů antigrafittovou ochranou, ale účinnost se logicky snižuje na 60-90%. Krédem firmy je hlavně kvalita a spokojenost zákazníků, a právě proto doporučuje všem svým klientům antigrafittovou ochranu aplikovat s tím, že tato technologie se ve svém důsledku vyplatí i z ekonomického hlediska. Ono totiž každého umělce - vandala rychle přesvědčí fakt, že nemůže do nekonečna draze kupovat spreje, aby vzápětí byl jeho pokleslý výtvor nekompromisně odstraněn a to díky servisu úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Všechny dotazy případným zákazníkům rádi a ochotně zodpoví na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz