utorok 26. mája 2015

ANTIGRAFFITOVÁ OCHRANA - základní faktor v úspěšném boji proti graffity

Patřím k velké rodině turistů a milovníků historie, umění a všeho krásného, co lidstvo dokázalo vytvořit od dob dávno minulých až po současnost. Žádný z nás se přece nemůže smířit s tím, že všechny ty architektonické skvosty zanechané nám a příštím generacím (a teď kladu důraz na to, že nerozlišuji architekturu historických památek od architektury současnosti) jsou tak hrubě a primitivně devastovány a to prakticky beztrestně. Naprosto souhlasím s tím, aby byly obrovské finanční prostředky dále vynakládány nejen na věrné rekonstrukce historické architektury, ale i na výstavbu a údržbu architektury současnosti.

O to více je zarážející, že v dnešní době není nikdo schopen zásadním způsobem zajistit ochranu všeho toho, co dokázalo lidstvo svým umem a důmyslem vytvořit - od dob dávno minulých až po současnost.

A tak bohužel jedinými účinnými bojovníky na tomto poli primitivizmu a ignorance k obrovským hodnotám naší společnosti, zůstávají zodpovědní majitelé a úklidové firmy.
Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a její technologie k odstraňování graffity se dlouhodobě zaměřuje na co nejúčinnější způsob, jak tuto závažnou problematiku likvidovat a tyto "umělce" od další činnosti odradit.Efektivita antigraffitové ochrany - před odstraněním graffity
Efektivita antigraffitové ochrany - před odstraněním graffity

Efektivita antigraffitové ochrany - po odstranění graffity
Efektivita antigraffitové ochrany - po odstranění graffity


Antigraffitová ochrana - účinná prevence


A jak vlastně lze tyto ignorantské "umělce" odradit? Na to dává jasnou odpověď účinná prevence v podobě antigraffitové ochrany. Sice lze očistit postižené plochy fasád, sloupů, garážových vrat či zdí od graffity bez preventivní antigraffitové ochrany, ale účinnost je jen 60% až max.90% a nelze při tom zaručit, že s odstraněním graffity nedojde i k odstranění části fasádní barvy...

Naproti tomu odstranění graffity z postižených ploch tam, kde byl použit antigraffitový nátěr či nástřik, je jako jedinou naší úklidovou firmou garantována 100% účinnost, včetně kompletního servisu se zajištěním životnosti na 4-6 let. A zde přichází ten rozhodující moment -  žádný sprejer nedokáže dlouhodobě profinancovat nemalé prostředky na pořízení dalších a dalších sprejů potřebných pro své "výtvory," neboť mu je vzápětí zlikviduje účinný a velmi rychlý zásah firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. 

Všechny dotazy a podrobnosti k dané problematice případným zájemcům firma ráda zodpoví na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz

piatok 22. mája 2015

Graffiti - antigrafitová ochrana AGO

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ve své snaze výrazně přispět v boji s neomaleným a sobeckým vandalizmem v podobě sprejerského graffiti, nabízí svým zákazníkům svou vlastní metodu prevence.

Velká většina majitelů postižených fasád, zdí a zrekonstruovaných objektů ani netuší, že tato společnost dokáže se 100% ním účinkem této novodobé hrozbě čelit. Jedná se přitom o cenově přijatelnou investici, která spolehlivě ochrání nejen Váš majetek, ale i Vaši nervovou soustavu, protože s každým člověkem "zacloumá" pohled na takto poničenou nemalou investici, kterou jste vložili do nové či zrekonstruované fasády domu či jakéhokoliv objektu.

Ohyzdné "umění" - sprejerské graffiti
Ohyzdné "umění" - sprejerské graffiti100% účinnost odstranění graffiti díky prevenci AGO
100% účinnost odstranění graffiti díky prevenci AGOAntigraffitová ochrana - AGO


Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. jako jediná v České republice garantuje 100% ní účinnost své antigraffitové ochrany a to tím, že Vám zajistí kompletní servis. K tomu firma navíc ještě doplní antigraffitovou ochranu jednorázovým nátěrem BELLINZONI, který zaručí, že 100% ní účinnost ochrany bude činit 4-6 let.

Skutečně stojí za to investovat do této prevence. Je to totiž jediná účinná metoda, jak spolehlivě chránit svůj majetek a odradit tak vandaly od tohoto rozšířeného barbarství.

Stále je třeba mít na paměti, že samozřejmě lze odstraňovat graffity i bez antigraffitové ochrany, ale účinnost odstranění je 60-90%, a to i s nebezpečím, že se Vám sprejeři budou stále vracet.

Podrobné informace včetně cenové kalkulace získáte na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz 

štvrtok 14. mája 2015

Antigraffitová ochrana - AGO

Položme si všichni otázku - my všichni, kterým ZÁLEŽÍ na tom v jakém prostředí žijeme...
Co nás upoutá, ať už při návštěvě blízkých, či na turistickém výletu nebo tuzemské dovolené ?
Určitě nádherná příroda, skvěle a nákladně opravené historické budovy a dominanty našich měst a obcí.

Kromě toho obrovské prostředky byly vynaloženy na zkvalitnění současných potřeb, tj. např. vybudováním moderních nákupních center, fitness center nebo i prostých odpočinkových zákoutí, krámků a hospůdek...

Proč musíme všichni snášet to nehorázné hyzdění v podobě graffitových podpisů (při vší úctě k člověku, to nesvědčí o inteligenci, ale o převzetí "pudových" přirozených smyslů od psů - dlužno dodat, že u psů to lze pochopit) nebo "graffitových mazanin," které pokrývají obrovské plochy předtím draze opravených a zrestaurovaných...

Je proto nutno podpořit úsilí, které vynakládají úklidové firmy v boji proti této lidské stupiditě.
Mezi nejúspěšnější firmy v oboru odstranění graffity rozšířené o účinnou metodu antigraffické ochrany tzv. AGO rozhodně patří úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Její obrovská snaha zdokonalovat technologii odstraňování graffiti a vyvíjet vlastní účinné metody je korunována spokojenosti zákazníků s kterou ruku v ruce přichází velký zájem o využití jejich služeb.


Odstranění graffity - před
Odstranění graffity - před
Odstranění graffity - po
Odstranění graffity - po
                                                                                                                   


Antigraffitová ochrana - AGO


Mnohé z nás logicky napadne proč používat antigraffitovou ochranu (AGO), když přece lze využít služeb této úklidové firmy přímo až když problém s graffiti nastane?

Odpověď je jednoduchá i z ekonomického hlediska. Je třeba si uvědomit, že účinnost odstranění graffiti z neošetřených ploch antigraffitovou ochranou je 60%-90%. Ovšem pokud je plocha ošetřena AGO, potom účinnost odstranění činí 100% a to už určitě stojí za úvahu. 

Zvláště tehdy, když firma garantuje až 6ti letou záruku včetně servisu. Jedná se totiž o velmi zkušenou firmu, která přichází s vlastními unikátními metodami v boji proti tomuto rozšířenému zlořádu, který bez sebemenších skrupulí otravuje život nám všem a ničí vše hezké čeho lidé svým úsilím a umem vytvořili.

Musím podotknout, že ke cti firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. určitě patří i to, že dokáže upozornit na skutečnost, že ne za všech okolností je použití antigraffitové ochrany (AGO) vhodné. Existují materiály na které nelze tuto metodu použít. Jedná se o leštěné kovy, sklo a polykarbonáty.

utorok 12. mája 2015

GRAFFITI - problém současnosti

Každý z nás obdivuje a vnímá vše krásné kolem nás. Ať už je to kouzelná příroda či historická centra a zákoutí našich měst.

Vše co se investovalo do nákladných oprav našich památek a do výstavby nových městských center,
(dnešní životní styl jednoznačně vyžaduje využití moderních technologií, které přináší lidem pohodlí, luxus a odpočinek) přichází velice často nazmar, a to díky novému fenoménu - graffiti, kterému převážně podléhají mladí "umělci."

Pohled na toto degradované "umění" v člověku vyvolává hluboký odpor až beznaděj...
Samotné odstranění graffitových výtvorů, není věc jednoduchá...

K této problematice se postavila čelem firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. a se svými dlouholetými zkušenostmi razantně pomáhá tuto situaci řešit a dokonce ji i předcházet.


Graffity - problém současnosti
GRAFITTI - problém současnosti

Předcházení bezohledných graffitových výtvorů 


Společnost za dobu, kdy působí nejen na českém trhu a po zkušenostech s odstraňováním graffiti se může pochlubit výtečnými výsledky a spokojenými zákazníky.

Přišla s unikátním řešením, jak se jednou pro vždy zbavit tohoto odporného nevkusu.
Provede jak odstranění, tak ošetření antigraffitovou ochranou (AGO) včetně komplexní servisní práce po jejím nanesení - ono totiž odradí sprejery stále kupovat určitě ne zrovna laciné barevné spreje, aby vzápětí, díky AGO, byly tyto plochy opět čisté. A v tom je právě ten vtip, neboť pokud byla před tím nanesena antigraffitová ochrana, je dána záruka, že odstranění graffiti již není takovým problémem.

Tato firemní technologie zajistí až 6ti letou trvanlivost. V rámci služeb při poškození graffiti Vám firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. aplikuje vrstvu navíc, aby se životnost nátěru prodlužovala. Tato firma rozhodně neusíná na vavřínech a nyní přichází s novým AGO nátěrem na dekorativní omítku Marmolit.

Případní zájemci mohou firmu kontaktovat na e-mailu: centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 7. mája 2015

Drobné opravy fasád

Drobné opravy povrchu fasády (tmelení, strhnutí starého, nátěru) od 30,- Kč/m2

Opravy fasád v Brně


V rámci našeho „systému čistých budov“ jsme schopni zajistit nejnutnější povrchové úpravy a opravy fasád. Tato služba se doporučuje pokud je povrch na objektu, na který máte v plánu nánašet ochranný antigraffiti nátěr nebo nátěr fasádní barvou, zchátralý, popraskaný, loupe se barva a nebo se drolí omítka. Praskliny a drobné dírky zapravíme silikátovým tmelem, poškozené vrstvy nátěru odstráníme a větší nerovnosti nebo obouchané rohy zapravíme speciálním fasádním tmelem.


oprava fasády - ul.Provazníkova 16

Veškeré tyto služby vždy provádí speciálně školený zaměstnanec. Po provedení těchto oprav a před případným natřením fasádní barvou je vhodné ještě celou plochu řádně napenetrovat, což slouží ke spojení a zpevnění předcházejících vrstev nátěru a celkové fixaci povrchu. Pokud jste se rozhodlí opravená místa před natřením ochranným nátěrem přetřít jen lokálně, penetrace není nutná.