utorok 27. októbra 2015

Pískování

Pískování je další, z celé řady úklidových technologií, které nabízí svým klientům zkušená a kvalitní firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.  
Pískování nebo též tryskání je účinná a jemná technologie, díky které pracovníci této firmy účinně čistí různé druhy povrchů silným proudem jemných částic tzv. abrazivem. Tryskaným materiálem (abrazivem) může být jemný písek, slupky ořechů, granit apod.


Pískování kamenných objektů
Pískování kamenných objektů

Pískování

Tato metoda je vhodná k čištění povrchů fasád, odstraňování starých omítek a nátěrů, k účinnému očištění cihlového nebo kamenného zdiva, obkladů a dlažeb z kamene či keramiky a to od zašlé špíny, nátěrů, mechů, řas, ale i od graffiti nástřiků. Velmi vhodná je technologie pískování i k očištění a vrácení původního vzhledu u schodišť a přilehlých zídek v parcích, zahradách či městských čtvrtích. Dalším velmi žádaným využitím je použití pískování v památkově chráněných budovách a objektech jako jsou např, kamenné fasády, sochy, historická schodiště, vstupní portály apod. O šetrnosti a přitom účinnosti této metody svědčí fakt, že je schválen a certifikován Českým památkovým úřadem.
Tato technologie v provedení zkušených a odborně vyspělých pracovníků úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. má i velmi efektivní využití při odstraňování rzi, starých nátěrů a olejových skvrn z ocelových konstrukcí. Ke všem těmto činnostem využívají speciální a velmi výkonný pískovací stroj W1 - 40.
Jak již bylo řečeno, tato speciální metoda je jednou z mnoha osvědčených a spolehlivých technologií, kterými tato úklidová společnost oslovuje své klienty a pro které je skutečně zárukou kvality a profesionálního přístupu, neboť disponuje velmi silným zázemím, které umožňuje využití špičkového strojového vybavení a účinných značkových přípravků a kosmetických prostředků, díky kterým vrací původní lesk a krásu zašlým a poškozeným exteriérům i interiérům.
Všem, kteří mají zájem využít některou z mnoha nabídek firemních technologií je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají veškeré potřebné informace. 

piatok 16. októbra 2015

Antigraffitová ochrana

Snad nejmarkantněji je zákazníky vnímána úspěšná činnost úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. v jejím zodpovědném přístupu k ochraně nemovitého majetku před stupidními nájezdy vandalů v podobě sprejového graffiti. O tomto ubohém a nic nerespektujícím způsobu "seberealizace" bylo již napsáno a řečeno mnohé... Všem těm, kteří NECHTĚJÍ žít ve zdevastovaném prostředí a CTÍ kulturnost a obrovské finanční prostředky, které byly vynaloženy na zkvalitnění našeho životního prostředí, přece jen svítá naděje, že existuje způsob ochrany. Přesto velmi smutným faktem zůstává, že řešení musely přinést špičkové a zkušené úklidové firmy a nikoliv naše legislativa, která by měla v první řadě účinně chránit náš majetek a prostředí kolem nás....
Jednoznačným faktem je, že nejkvalitněji a do sebemenších detailů má propracovanou svou technologii na odstranění graffiti a následnou antigraffitovou ochranu společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Díky svému programu "čistých budov a objektů bez graffiti" nabízí komplexní servis, který flexibilně a rychle likviduje sebemenší pokusy o opětovnou devastaci fasád a všech dalších "oblíbených" míst graffiti - sprejerů! I ten nejaktivnější a nejzarputilejší sprejer dlouho nevydrží investovat do drahých sprejů, aby mu je vzápětí se 100% účinností komplexní firemní servis odstranil...

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Odstranění graffiti a AGO

Samotné odstranění graffiti z povrchů, které nebyly ošetřeny antigraffitovou ochranou je velmi náročné a není možné zaručit jeho úplné odstranění. Účinnost se pohybuje v rozmezí 60-90% ať už se použijí různé metody pro odstranění, (přemalba, pískování apod.) neboť sprejerské nástřiky vystupují v podobě stínů a barevných fleků na povrch a navíc se viditelně mění barevný odstín z důvodu zeslabení původní vrstvy fasády.
Intenzívní a upřímná firemní snaha o finanční dostupnost ochrany před graffiti, přinesla vlastní koncepci, která nemá konkurenci v této úklidové činnosti.
Tato koncepce garantuje 100% účinnost odstranění graffiti a spočívá v tom, že díky komplexnímu servisu firma nanese na místa, která jsou dostupná sprejerům (není nutné proto aplikovat na celé fasády a zastavěné prostory) vrstvy antigraffitové ochrany, vhodné pro většinu stavebních materiálů (vyjímku tvoří pouze sklo, leštěné kovy a průhledný polykarbonát). Tyto prostory ošetřené vrstvami antigraffitové ochrany jsou zárukou, že právě díky komplexnímu servisu jsou případné nové sprejerské nástřiky velmi brzy odstraněny a to ve 100% ní kvalitě. Navíc odborní pracovníci firmy nanesou jednorázový značkový nátěr BELLINZONI, který doplní ochrannou vrstvu. Životnost této ochrany je 4-6 let a spolehlivě a účinně Vám ochrání majetek před devastujícími nájezdy sprejerských vandalů.
Tato progresívní a účinná firemní koncepce je skutečně jedinou adekvátní možností, jak spolehlivě ochránit svůj majetek a udržet tak vyspělou úroveň životního prostředí nejen pro naši generaci, ale i generaci našich dětí a jejich potomků.
Pro všechny, které tato velmi kvalitní firemní koncepce antigraffitové ochrany oslovila, je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají všechny podrobné informace.streda 14. októbra 2015

Čištění fasád a protiplísňový nátěr

Další a to velmi žádanou a účinnou službou úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je nabídka čištění fasád a progresívní metoda protiplísňového nátěru LSG.
O činnosti a kvalitě prováděných úklidových služeb touto společností bylo již řečeno mnohé. Pro svou flexibilitu s neúnavně se stupňujícím trendem - zaměřeným především na precizní kvalitu a zdokonalováním nabízených úklidových technologií logicky způsobilo, že tato firma vyčnívá nad možnostmi konkurence. Spokojenost stále přibývajících klientů je toho jasným důkazem. Tradice, dlouholetá zkušenost a zavádění nejnovějších účinných technologií do praxe, umožňuje této společnosti oslovovat své klienty nejen na poli úklidových činností, ale i v oblasti prevence, účinné ochrany, oprav a prodlužování životnosti daných objektů.
Budu-li konkrétní, tak jako jeden z mnoha příkladů mohu uvést právě čištění fasád s následnou efektivní ochranou v podobě protiplísňového nátěru LSG.


Čištění fasád
Čištění fasád

Čištění a opravy fasád

K vlastnímu čištění fasád a k odstranění prachu, sanitru, mechů, plísní, řas a všech ostatních nečistot používá firma technologii tlakového mytí s využitím aktivní složky UNISAN, která účinně a spolehlivě tyto nežádoucí a zdraví škodlivé látky zlikviduje a fasádu řádně dezinfikuje. Společnost díky vlastnímu týmu odborně zdatných pracovníků a s použitím kvalitních značkových tmelů a fasádních barev WEBER  zároveň poškozenou nebo narušenou fasádu opraví a barevně sjednotí.
Další specificky vhodnou metodou čištění, kterou se firma detailně zabývá je technologie pískování, což je metoda abrazivního čištění, vhodná na kamenné zdi a zídky, cihlové fasády, schody znečištěné například od barev, obklady, dlažby nebo také památkové objekty, pískovcové sochy, portály či pomníky.


Protiplísňový nátěr LSG
Protiplísňový nátěr LSG

Protiplísňový nátěr LSG

Zlatým hřebem, který firma A SERVIS LIPKA, s.r.o svým zákazníkům nabízí, a který přináší nejen ekonomický, ale i plně funkční a estetický efekt, je bezesporu technologie LSG. 
Díky firemní filozofii, která důsledně zavádí do praxe nejnovější a nejúčinnější poznatky mikrobiologického výzkumu, mohou zákazníci této společnosti využít zaručeného účinku protiplísňového nátěru LSG. 
Starší, ale stále společensky velmi důležitá zástavba, stejně jako severní strany již zateplených budov trpí stále stejným, až doposud prakticky neodsranitelným problémem, kterým je všude přítomný výskyt plísní, alergenů či bakterií, pro které je vlhkost a severní studené stěny živným zázemím.
A právě poznatky z výzkumu mikrobiologů velmi efektivně a účinně začlenila tato firma do technologie protiplísňového nátěru, který svou 100%účinností zaručuje jejich odstranění z takto napadených ploch a prostor. Plná účinnost tohoto nejnovějšího nátěru je 4-6 let s tím, že funkčnost protiplísňové ochrany je až 10 let.
Tento přípravek lze používat jak na venkovní, tak i na vnitřní plochy. O naprosté nezávadnosti pro člověka svědčí i certifikace pro použití ve zdravotnictví, potravinářství nebo i v historických památkově chráněných objektech.
Všem případným klientům všechny dotazy rádi zodpoví na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz 
pondelok 5. októbra 2015

Graffiti a AGO

Dlouhodobý, bez nadsázky lze říct celosvětový problém s benevoletním přístupem k vandalizmu zvaném graffiti vyústil do takových rozměrů, že pro většinu slušných a kulturních lidí se stal bezvýchodnou situací a rezignovaně se smiřují s tím, že to je prostě "jakási daň demokratického vývoje společnosti," a která se přece děje všude ve světě...
Paradoxně místo účinné legislativy, vstoupily do boje proti tomuto stupidnímu vrcholu nevkusu a neúcty ke kulturnosti životního prostředí, zkušené úklidové firmy se silným zázemím...
Na tomto místě bych chtěl všem těm, kteří již rezignovali na to, že by se tento neutěšený stav mohl nějak změnit, "vlít" sílu, že se přece jen reálně rýsuje možnost, jak tuto situaci razantně změnit!
Špičkové úklidové firmy, které se opírají o dlouholeté zkušenosti a kvalitu ve své činnosti, přicházejí s nejnovějšími a velmi účinnými technologiemi, které spolehlivě tento problém dokáží řešit na takové úrovni, že další případné "nájezdy" si vandalové rozhodně rozmyslí...
A SERVIS LIPKA, s.r.o. jako jediná úklidová firma nejen u nás, ale i na Slovensku, v Rakousku a Německu, přichází se zajištěním komplexního servisu na odstranění graffiti, a to včetně antigraffitové ochrany AGO a následné odstranění graffiti z takto ošetřených ploch v rámci servisu.


Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstranění graffiti a AGO

Samotné odstranění graffiti z ploch neošetřených antigraffitovou ochranou AGO, je velmi náročné a ačkoliv lze využít různých technologií včetně pískování, je účinnost odstranění v rozmezí 60% - 90%. Kromě prostupování graffiti nástřiků se reálně zeslabuje i vrstva fasádní barvy a náklady na 100% efektivní odstranění graffiti jsou vysoké.
Jako JEDINÁ nabízí úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. efektivní a spolehlivou ochranu proti graffiti formou komplexního servisu, který zákazníkům zajišťuje 100% účinnost proti graffiti nástřikům na fasády, zděné, kamenné či keramické zídky nebo obklady, dveře a mnohé další součásti stavebních objektů.
Nanesením antigraffitové ochrany AGO tato úklidová společnost garantuje 100% účinnost odstranění případných dalších graffiti nástřiků v rámci svého servisu. Životnost této ochrany je 4-6 let a na víc při každém dalším odstranění graffiti pracovníci firmy nanesou jednorázový nátěr BELLINZONI, který doplní případné zeslabení ochranné vrstvy.
Jsem přesvědčen, že tato účinná technologie osloví převážnou většinu majitelů, kteří investovali obrovské prostředky na renovace nebo vybudování svých domovů a firemních stavebních objektů, a kteří marně hledali a hledají možnost, jak čelit tomuto otřesnému vandalizmu.
Všem těmto případným klientům je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde jim ochotně sdělí podrobné informace.  


štvrtok 17. septembra 2015

Nátěr proti plísním - LSG

Současné nejnovější technologie v oblasti úklidových služeb nabízejí nové, velmi efektivní a účinné možnosti, které spolehlivě řeší dlouholeté problémy s působením vlhkosti, a to hlavně u starší bytové i komerční zástavby. V těch dobách stavební normy projektů, ani omezené možnosti používaných stavebních materiálů neřešily nebezpečí vlivu vlhkosti na lidské zdraví a ani příliš neřešily kvalitu, funkčnost a životnost těchto projektů. Je si potřeba ale uvědomit, že tato starší zástavba je i v současné době nepostradatelná, a právě díky dnešním pokročilým stavebním a úklidovým technologiím se nabízí reálná možnost řešit tyto podstatné nedostatky tak, aby splňovaly nejen dnešní náročné stavební normy, ale i současné nároky na komfort, zdraví a pohodlí.
A právě úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. nabízí svým zákazníkům nejnovější technologii, která účinně a efektivně řeší jeden ze zásadních problémů starší zástavby. Tou je bez jakýchkoliv pochybností problém s vlhkostí, která působí dlouhodobě vlivem nedostatečné izolace v samotných základech nebo použitím nevhodných a nekvalitních stavebních materiálů.Příklad vhodného objektu pro nátěr proti plísni - LSG
Příklad vhodného objektu pro nátěr proti plísni - LSG


Nátěr proti plísním - LSG

Vlhkost, která je hlavním činidlem pro rychlý vznik plísní, kvasinek, hub či bakterií se ovšem vyskytuje i na zateplených opravených fasádách a to vlivem klimatických podmínek, převážně  na severních stranách budov. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je svými klienty vyžadována nejen pro svoji zkušenost a spolehlivost se zásadním důrazem na kvalitu provedených služeb, ale také pro svou flexibilitu a velmi rychlou praktickou realizaci nejnovějších účinnějších úklidových technologií.
A právě nátěr proti plísním - LSG je příkladem nové a účinné úklidové technologie s dlouhodobým efektem. Tato metoda je založena na nejnovějších poznatcích vědeckého výzkumu, které v samém zárodku znemožňují výskyt plísní, sanitrů, hub a bakterií. Vzhledem ke skutečnosti, že 100% účinnost nátěru, dle klimatických podmínek je mimořádně vysoká (4-6 let) se jedná o skutečně kvalitní řešení, které zdravotně, ale i esteticky odstraní do nedávné doby obtížně řešitelný problém, a to bez nutnosti vynaložit obrovské finanční prostředky na zásadní a kompletní rekonstrukci. Vysokou kvalitu a účinnost ekologického nátěru proti plísním - LSG potvrzují certifikace na vhodnost použití jak na venkovní, tak i vnitřní omítky a prakticky na všechny druhy stavebních materiálů nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také například ve vhodnosti použití v památkově chráněných objektech!
Všem případným zákazníkům ochotně sdělí vyčerpávající podrobnosti o možnostech tohoto nátěru na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz 
  

utorok 8. septembra 2015

Odstranění graffiti, opravy fasád a antigraffitová ochrana

Zkušená mezinárodní úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. se svým, do detailů propracovaným programem "Stop graffiti" stanula na skutečném vrcholu nabízených služeb nejen na našem, ale i zahraničním trhu. Špičková kvalita komplexního provedení a velmi příznivá cenová relace nabízeného programu je bezkonkurenční a pro zákazníky se stává zásadním a zlomovým řešením v boji s tímto svízelným a již tolikrát oprávněně odsuzovaným problémem.
Ve své podstatě tento program zahrnuje tři, vlastními zkušenostmi zdokonalené účinné technologie, které tento problém řeší se 100% účinkem.


Odstranění graffiti
Odstranění graffiti

Odstranění graffiti

První technologie je zaměřena na odstranění grafitti z postižených míst na fasádách, zídkách apod. které nebyly ošetřeny antigraffitovou ochranou AGO. V tomto případě je samozřejmě odstranění náročnější a účinnost se pohybuje mezi 60% - 90% s reálným nebezpečím, že spolu s odstraněním sprejových nátěrů dochází i k narušení vlastní fasády, včetně ztráty barevného odstínu či k prasklinám nebo odlupování vlastní omítky.
Aby byla docílena 100% kvalitní účinnost je třeba přistoupit k dalším velmi důležitým technologiím.


Opravy fasád
Opravy fasád

Opravy fasád

Po odstranění graffiti z neošetřených ploch nabízí úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. provedení důležité technologie opravy fasád a to vlastními speciálně školenými pracovníky, kteří velmi kvalitně silikátovým tmelem zatmelí a začistí poškozenou fasádu - ať už se jedná o praskliny, drolení omítky, nerovnosti nebo otlučené rohy. Výsledný 100% efekt opravy fasád završí velmi kvalitní nátěr fasádními barvami značky Weber, které svou širokou paletou odstínů zaručí původní vzhled a životnost fasádní barvy.
Na takto pečlivě a kvalitně připravené fasády přichází nejdůležitější fáze pro účinný a efektivní boj proti sprejerům.

Antigraffitová ochrana - AGO
Antigraffitová ochrana - AGO

Antigraffitová ochrana - AGO

Tato firemní technologie zaručuje zákazníkům opravdovou úlevu od tolik rozšířeného celospolečenského problému, kterým sprejové vandalství beze všech pochybností je. Po nanesení antigraffitové ochrany a díky vlastnímu komplexnímu servisu garantuje tato úklidová společnost 100% účinnost odstranění dalších, teď již marných pokusů "sprejerských rádoby umělců," neboť tento servis - dle smlouvy o dílo max. do 14 dnů odstraní další pokusy sprejerů z kteréhokoliv místa v České republice a tím odradí sprejery od dalších aplikací, neboť i pro tyto "umělce" není efektivní vynakládat nemalé finanční prostředky na nákup sprejů, které jsou pak velmi rychle a účinně odstraněny...
A navíc firemní komplexní servis zahrnuje doplnění zeslabené vrstvy antigraffitové ochrany  o velmi kvalitní jednorázový nátěr BELLINZONI, který zabezpečí garanci a účinnost ochranného nátěru proti graffiti po dobu 4-6 let.
Tato, do podrobných detailů propracovaná firemní technologie se stala skutečně radikálním a nejúčinnějším řešením, které je prakticky jediné v účinném potírání tohoto "ohyzdného umění," jenž zcela degraduje lidskou kulturu a ničí vše krásné kolem nás, vše to, co se podařilo za obrovských finančních prostředků vytvořit.
Pro podrobné získání informací je všem případným zájemcům k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz 

pondelok 31. augusta 2015

Čištění fasád a ochrana LSG

Další, zákazníky velmi žádanou službou je pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. čištění fasád a její následné účinné ošetření. Tuto technologii společnost provádí jak u rodinných domů, zděných plotů, zídek a jiných menších objektů, tak samozřejmě i u větších stavebních celků, ať už to jsou panelové domy, kancelářské budovy, zdravotní, kulturní nebo obchodní centra. Pomocí zabezpečovací techniky a odborně zdatných vlastních profesionálů, firma svým klientům tuto činnost provádí i ve výškách, včetně možnosti využití odborně zaměřených vlastních horolezců a horolezecké techniky.
Převážně ve městech, kde prašnost prostředí, je díky dopravnímu ruchu a klimatickým vlivům několikanásobně vyšší, jsou fasády budov vystaveny negativním venkovním podmínkám daleko intenzivněji a následná "zašlost" fasády společně s výskytem plísní, mechů a ostatních zdraví škodlivých sporů mají zásadní vliv na životnost a funkčnost vlastní fasády. Každý majitel mi dá jistě za pravdu, jak obrovská finanční náročnost se skrývá za pořízením nové fasády. Velmi pozitivně proto působí zjištění, že tato zkušená úklidová společnost přichází s progresivní nabídkou na skutečně účinné OŠETŘENÍ po vyčištění fasády, které má zásadní vliv na prodloužení její funkčnosti a životnosti, včetně zaručené likvidace zdravotního nebezpečí v podobě plísní a sporů.


Ošetření a ochrana vyčištěné fasády
Ošetření a ochrana vyčištěné fasády

Čištění fasád a ochrana LSG

Při zvážení všech těchto okolností je proto na místě využít možností, které tato renomovaná úklidová firma nabízí. Jejich technologie čištění a drobné opravy fasád je na velmi vysoké kvalitativní úrovni a to i s možností nátěrů značkovými barvami Weber. Čištění a nátěry fasád jsou vhodné nejen na zašlé fasády vlivem klimatických podmínek, ale také v souvislosti s odstraněním lidské stupidity v podobě graffiti.
Svou moderní technologií úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. spolehlivě oživí původní krásu fasád.
Aby tato činnost měla dlouhodobý efekt, je nesmírně důležité po vyčištění fasád nechat tyto plochy ošetřit opravdu progresívními a moderními ochrannými nátěry - účinnou antigraffitovou ochranou AGO nebo nátěrem LSG proti plísním, vlhkosti a sporům. Každý zákazník tímto způsobem získá dlouholetý účinný prostředek, který efektivně a spolehlivě ochrání fasády jeho stavebních objektů.
Další případní zájemci získají podrobnější informace na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz


utorok 25. augusta 2015

Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti

Zkušená mezinárodní úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům nejen na našem, ale i slovenském, rakouském a německém trhu širokou škálu kvalitních a flexibilních služeb v tolik potřebné oblasti, kterou bezesporu úklidová činnost byla, je a vždycky bude. Každý z nás velmi citlivě vnímá životní a kulturní prostředí a to nejen ve svém bezprostředním okolí. Hodnotím velice pozitivně, že díky nejmodernějším a nejúčinnějším technologiím, s kterými špičkové kvalitní úklidové společnosti oslovují své zákazníky, narůstá geometrickou řadou zájem majitelů (bez ohledu, zda-li se jedná o majitele obrovských moderních center nebo majitele obytných domů, rodinných domků či vil) o tyto služby, neboť v dnešní době se již nejedná o pouhé čištění a mytí postižených prostorů, ale také - a to je podstatné, o ošetření a preventivní ochranu vyčištěných ploch a tím zásadní prodloužení životnosti s velmi kladným ekonomickým dopadem pro každého zákazníka.
Mezi ne mnohé úklidové společnosti, které svým kvalitním přístupem s důrazem na využívání nejnovějších účinných technologií sklízejí největší úspěchy u svých klientů, patří právě firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti
Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti

Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti

Právě více jak dvacetiletá zkušenost této společnosti, poctivý přístup v zavádění komplexních a nejúčinnějších technologií a nejvyšší kvalita odváděné práce, stojí za úspěšnou úklidovou činností této firmy. Nosným pilířem je komplexnost služeb, ať už se jedná o mytí a ošetření oken a výloh, generální čištění a ošetření fasád po stavební činnosti včetně náročné realizace ve výškách a těžko přístupných místech nebo o veškeré úklidové práce v interiérech. Když do tohoto výčtu přidám účinnou antigraffitovou prevenci a následný úspěšný boj s graffiti, tak to samo o sobě svědčí o příčině vrcholného postavení společnosti nejen na našem trhu. Tento výčet by ale stále nebyl kompletní, kdybych ještě neuvedl další velmi úspěšnou a specifickou činnost v čištění a ošetření jednak památkově chráněných, ale i zdravotnických objektů. Je samozřejmostí, že moderní a účinné technologie, které tato společnost v této oblasti aplikuje jsou schváleny, certifikovány a doporučovanými kompetentními úřady.
Tato komplexnost kvalitních úklidových služeb je zákonitě zárukou spokojenosti zákazníků, neboť v této firmě na jednom místě vždy najdou tu úklidovou činnost, která řeší jejich požadavky.
Všem dalším případným klientům je k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde jim ochotně podrobně sdělí všechny potřebné informace.

piatok 21. augusta 2015

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana

Sprejové graffiti je celospolečensky velmi diskutované a po právu odsuzované téma. Samozřejmě, neboť všem majitelům postižených objektů - ať už se jedná o velké průmyslové nebo obchodní zóny, nebo rodinnou zástavbu (domy, vily či malé domky) a nebo zdi, zídky, ploty a všechna ostatní veřejná prostranství - těm všem graffitové "výjevy" způsobují obrovské materiální škody a navíc zcela degradují lidskou kulturu a estetičnost...
Někdy mi ale připadá, že mnozí postižení majitelé, již svůj nekonečný boj s tímto zcela jednoznačně negativním fenoménem dnešní doby, prostě vzdali... A bohužel, není se ani čemu divit, neboť "likvidovat něco," co se neustále a prakticky beztrestně opakuje stále znovu, to zákonitě odradí mnohé z nás!
PŘESTO existuje jedinečný a unikátní způsob, jak se bránit. Jsem toho názoru, že mnozí takto postižení majitelé ani nevědí, že právě osvědčené a kvalitní úklidové firmy jsou schopni, a to za pomoci nejnovějších moderních technologií, tomuto stále se opakujícímu fenoménu, účinně čelit.
Svým nejúčinnějším  komplexním servisem se na samotný vrchol v boji proti graffiti zcela po právu řadí úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., která jako jediná společnost u nás garantuje funkčnost své antigraffitové ochrany. Věřím, že mnohé majitele určitě bude zajímat v čem je tato firma tak ojedinělá a výjimečná. Ve stručnosti tedy shrnu fakta a je na zvážení každého případného klienta, zda stále se opakující problémy s graffiti, řešit právě touto cestou...

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Ano, to všeobecně známé "klasické" odstranění graffiti mají ve svých nabídkách mnohé úklidové firmy. Je ale nutno dodat, že 100% účinnost není v těchto případech dosažitelná. Musí následovat další technologické operace, jako jsou opravy a přetmelení postižených fasád včetně jejich přemalby, a to pokud možno do stejného odstínu původní barvy fasády. Nikde přitom není zaručeno, že po takto náročném způsobu odstranění se problém v podobě nového graffitového nástřiku sprejem, nebude během krátkého období znovu opakovat.
A zde přichází společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., jako jediná firma u nás s unikátní vlastní technologií komplexního servisu. Po vlastním odstranění graffiti nanesou odborní profesionálové této společnosti potřebný počet  vrstev antigraffitové ochrany (dle struktury povrchu). Takto ošetřené plochy jsou zárukou, že další graffiti bude touto firmou se 100% účinností odstraněno (dle smlouvy o dílo) a to právě díky komplexnímu servisu. Navíc v případě zeslabení ochranné vrstvy, pracovníci nanesou zdarma jednofázový nátěr BELLINZONI, který ochrannou antigraffitovou vrstvu doplní. S touto svou službou "budovy bez graffiti," skutečně nemá tato zkušená a na kvalitu náročná firma u nás konkurenci! Závěrem doplním důležitou informaci, že 100% účinnost antigraffitové ochrany AGO činí 4-6 let.
Samozřejmostí je, že případní klienti získají podrobné a vyčerpávající informace na e-mailové adrese :centrala@a-servislipka.cz 


piatok 14. augusta 2015

Čištění fasád, pískování a technologie LSG

V širokém sortimentu služeb úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. mne zaujala nabídka čištění fasád včetně technologie pískování. Kromě 100% účinné a tolik potřebné metody antigraffitové ochrany AGO, která svou unikátní technologií - propracovanou touto společností do nejmenších detailů, mne zaujala i další, tolik potřebná úklidová služba, kterou čištění fasád a pískování převážně přírodních stavebních materiálů tato firma svým zákazníkům nabízí.
Kromě běžného mytí fasád, stěn, portálů, průčelí a všech ostatních stavebních prvků si zde hravě poradí i s jakýmkoliv silným znečištěním od přírodních vlivů, či skvrn od barev nebo starých polepů. Možností tato úklidová firma nabízí mnoho, ať už se jedná o klasické mytí, tlakové mytí s aktivní čistící složkou či tryskání nebo pískování.

Pískování

Technologie pískování je velmi vhodná a účinná na čištění přírodních materiálů a to jak v exteriérech, tak i v interiérech. Díky speciální pískovačce W/125 s řiditelným tlakem tryskání a možností použití různých druhů tryskaného materiálu - granitu, lehkých abraziv, slupek ořechů apod. je využití velmi široké. Od čištění betonových a kamenných schodišť, zábran, přes terasy, podlahy, kamenné obklady, fasády nebo pláště budov až po jemné a citlivé, ale stejně účinné čištění a restaurování soch, pískovcových portálů, historických objektů, pískovce, opuky, vápence a mnoha dalších materiálů používaných jak v minulosti, tak v dnešním moderním stavitelství. Je již naprosto samozřejmé, že úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. provádí tuto kvalitní technologii i ve výškách a to s využitím vlastního technického vybavení - od lešení, vysokozdvižných plošin až po nasazení vlastních odborně vyškolených horolezců!

Technologie pískování má široké možnosti uplatnění
Technologie pískování má široké možnosti uplatnění

Progresivní technologie LSG - nátěr proti plísním

Starší zástavba je i v dnešní moderní době velmi využívaná a potřebná. V době vzniku těchto stavebních objektů ovšem zdaleka nebyl kladen takový důraz na izolační zabezpečení, ani na vlastnosti a schopnosti stavebních materiálů vzdorovat vlhkosti a klimatickým podmínkám. Plísně, kvasinky, mechy, houby a bakterie zde proto mají ideální podmínky a zbavit se jich byl po dlouhá desetiletí obrovský problém a to nejen z estetického hlediska, ale je vážně nutné se zamyslet nad faktem, že je lékařskými odborníky prokázáno, že daleko nebezpečnější jsou následky zdravotní...
Zde nabízí firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. další velmi progresivní a účinnou technologii v podobě nátěru LSG. Tato moderní převratná metoda spolehlivě zlikviduje vlhkost a zničí plísně, kvasinky a všechny ostatní choroboplodné zárodky, které ve vlhkém prostředí vznikají. Je založena na zcela novém principu lokální změny iontové rovnováhy v buněčné stěně mikroorganismu. Po velmi krátkém kontaktu s takto ošetřeným povrchem způsobí lokální změnu v koncentraci iontů a nitrobuněčný tlak způsobí její roztržení. Po nátěru LSG nemají plísně a všechny ostatní škodlivé organizmy, které jsou průvodními jevy vlhkosti šanci přežít...
Důležitým faktem zůstává, že pro vyšší druhy organizmů je tato technologie naprosto neškodná.
Ošetřené plochy jsou odolné proti vlhkosti, dešti, jsou omyvatelné a chráněné před škodlivými vlivy UV záření. Garance 100% účinnosti je 4-6 let s tím, že nátěr je funkční v omezené míře až 10 let.
Nátěr LSG je ekologický moderní produkt s certifikací i pro potravinářské a zdravotnické využití.
Všem případným zájemcům ochotně sdělí podrobné informace na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 13. augusta 2015

Graffiti a antigraffitová ochrana

Při návštěvě kteréhokoliv města nejen u nás, ale prakticky po celém světě se opakuje stále stejný scénář...

Člověk je vskutku uchvácen nádhernou architekturou a to jak historickou, tak i současnou. Obdivujeme odvážné a technicky dokonalé architektonické prvky, které po dlouhá staletí vzbuzují obdiv a úctu generací napříč staletími.

Velmi podobný hold je s veškerou vážností třeba vzdát i současnému trendu, který velmi věrně a s vynaložením obrovských prostředků obnovuje a vrací původní tvář převážné většině jak historicky cenných skvostů, tak i prostých památek minulosti.

Je samozřejmé a pochopitelné, že architektura současnosti musí splňovat dnešní nároky člověka na moderní životní úroveň, která se odráží jak v soukromí, tak v zaměstnání nebo ve společenském vyžití. Proto moderní architektura přináší do našeho života nové architektonické vize, které tyto potřeby nejen naplňují, ale mnohdy svou technickou vyspělostí, náročností a prozíravostí předbíhají do budoucnosti...

Je proto zcela nepochopitelný fakt, že v řadách převážně mladé generace existuje prakticky beztrestná nelidská potřeba vše krásné kolem nás ničit a devastovat. Ano, řeč je o sprejovém graffiti, které se prakticky 45 let od svého prvního "výtvoru," rozrostlo do celosvětového problému. a i když každý lidsky uvažující jedinec sprejové graffiti takto vnímá a odsuzuje, není v lidských silách jej vymýtit. Snad jako jediná účinná možnost se jeví dlouhodobé působení ve výchově každého jedince od útlého mládí...

Je proto velmi důležité podporovat všechny kroky, které alespoň vedou k zmírnění následků tohoto veskrze negativního jevu. Velmi důležitý krok spatřuji ve snaze kvalitních úklidových firem - které s graffiti dnes a denně bojují a snaží se s využitím nejnovějších technologií zvrátit současný stav.
Velmi kvalitních výsledků s odstraňováním graffiti dosahuje zkušená úklidová společnost A SERVIS LIPKA. s.r.o.


odstranění graffiti
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Jako jediná úklidová firma u nás má dokonale propracovanou technologii antigraffitové ochrany a garantuje její 100% funkčnost! Tohoto výsledku dosahuje díky komplexnímu servisu, který zdarma zajišťuje odstranění graffiti z ploch, které byly ošetřeny antigraffitovou ochranou. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. při tom skutečně garantuje 100% účinnost odstranění graffiti a navíc po každém očištění postižených ploch nanese na povrch jednorázový nátěr BELLINZONI, který doplní ochrannou vrstvu AGO. Životnost této ochrany je 4-6 let a určitě se vyplatí uvažovat o tomto zaručeném způsobu ochrany svého majetku před neskutečně rozšířeným vandalizmem, kterým sprejové graffiti bez jakýchkoliv diskuzí je... 

Případným dalším zájemcům o tuto úklidovou službu ochotně sdělí podrobnosti na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz 

piatok 17. júla 2015

LSG - nátěr proti plísním

Osvědčené úklidové firmy nabízejí v současnosti širokou škálu služeb, které řeší mnohé problémy s údržbou a vlastním čištěním zastavěných ploch, prostranství, kancelářských, zdravotnickým, obchodních či společenských center.

Majitelé těchto objektů, ale i majitelé drobných staveb (domky, vily, chalupy nebo menší činžovní domy) již mají všeobecný přehled o možnostech, které jim úklidové firmy nabízejí. Ať už se jedná o mytí oken, výloh, výškové mytí oken a prosklených fasád, nikdy nekončící boj s graffiti a nebo čištění koberců či generální úklidy po stavbě...

Je ovšem třeba si uvědomit, že na našem trhu není mnoho úklidových společností, které svou kvalitou a spolehlivostí jsou schopni obsáhnout tak široký rozsah služeb k plné spokojenosti svých klientů. Důvody jsou vcelku jasné - kromě neustálého zdokonalování úklidových technologií dle nejnovějších trendů výzkumu a vývoje, je tu i nutnost špičkového strojového a zabezpečovacího vybavení, které následně jedině v rukou spolehlivých a odborně zdatných profesionálů dokáže efektivně zabezpečit zákazníkem očekávaný výsledek.

Je potom logické, že převážná část zákazníků osloví úklidovou firmu, která je schopna komplexně a kvalitně zabezpečit jejich požadavky a nemusí oslovovat více firem, které se zabývají pouze určitým druhem úklidové činnosti. Každý si pak snadno spočítá nejen úsporu finančních prostředků, ale i času.

Společnost, která nabízí tuto komplexní, ale hlavně kvalitní a profesionální činnost je úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. Jedná se o firmu z více jak dvacetiletou tradicí, se špičkovým strojovým vybavením, s vlastními, vysoce odbornými profesionálními pracovníky, která pružně reaguje na nejnovější trendy vývoje v oblasti úklidových technologií. Používá zásadně nejkvalitnější značkové druhy čistící kosmetiky s důrazem na šetrné ošetření a tím prodlužování životnosti jimi očištěných ploch a prostorů.


nátěr proti plísním
LSG - ošetření vnitřních prostorů

LSG - nátěr proti plísním


A právě v rámci firemní flexibility, (která je jedním z pilířů úspěšné činnosti úklidové firmy) A SERVIS LIPKA, s.r.o. přichází na trh s novou progresivní metodou, která zcela bezpečně likviduje výskyt plísní, hub, kvasinek a bakterií.

Velmi účinná technologie LSG je založena na principu antimikrobiálního působení změny iontové rovnováhy v buněčné stěně mikroorganismu - tedy plísně, kvasinek či bakterií. Pouhý kontakt buněčné stěny s takto ošetřeným povrchem způsobí lokální změnu v koncentraci důležitých iontů a nitrobuněčný tlak způsobí jejich prasknutí. Pro laika to zní velmi složitě, ale zjednodušeně řečeno, tento nátěr proti plísním LSG již v zárodku znemožní plísním, kvasinkám, houbám a bakteriím přežít.Velmi důležitým faktem pro bezpečnost této technologie je skutečnost, že pro vyšší formy organismů je 100% neškodný. Je vhodný pro všechny druhy stavebních materiálů např. beton, cihly, dřevo, omítky, OSB desky, keramické obklady atd.

Funkčnost LSG nátěru je až 10 let, s tím, že plnou účinností si můžete být jisti 4-6 let, dle klimatických podmínek.

O tom, že je tento nátěr pro člověka naprosto neškodný svědčí fakt, že byl vyvinut a certifikován pro použití v zdravotnických a potravinářských provozech. 
Tato technologie je určitě průlomovým řešením, zvláště pro starší bytovou a průmyslovou zástavbu, kde problémy s plísněmi, houbami, kvasinkami a bakteriemi jsou dlouhodobým palčivým problémem!

streda 15. júla 2015

Pískování a jeho mnohostranné využití

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. se velmi intenzivně zabývá metodami, které eliminují rozšiřování již mnohokrát zmiňovaného a kritizovaného jevu - sprejového graffiti, které tak fatálním způsobem ničí naši kulturu a hyzdí naše okolí prakticky na každém kroku.
O velmi účinné a spolehlivé technologii antigraffitové ochrany (AGO) nemá snad už nikdo pochybnosti, neboť tato firma se svým komplexním servisem dává pádné důkazy, jak se proti opakovaným útokům sprejerů spolehlivě chránit.

Je to právě kvalita, neustálé zdokonalování úklidových technologií, flexibilita a vstřícnost vůči svým zákazníkům, která tuto úklidovou společnost řadí mezi absolutní špičku nejen v boji proti graffiti, ale celkově ve velmi širokém spektru úklidových činností.

A právě z tohoto širokého spektra mě velmi zaujal další, a to velmi univerzální způsob odstraňování jak sprejového graffiti, tak i čištění zdí, fasád a mnoha dalších stavebních prvků od poškození povětrnostními i ostatními vlivy. Ano, jedná se o odstraňování všech druhů nečistot pomocí úklidové technologie pískování.


pískování
Pískování - technologie odstraňování graffiti

Pískování a jeho mnohostranné využití


Ano, tato technologie přináší využití nejen v průmyslových oblastech, ale byla i schválena českým památkovým ústavem jako šetrná a účinná metoda při čištění fasád, soch a všech ostatních ploch historických objektů od graffiti, ale také samozřejmě od mechů, řas, rzí, zašlé špíny, starých nátěrů apod. Další využití se nabízí při čištění a ošetření ocelových konstrukcí. Tuto možnost renovace určitě ocení i majitelé menších ploch, jako jsou například pomníky, venkovní obklady a dlaždice.
Tato technologie spočívá ve využití speciální pískovačky, která tryská (pískuje) buď jemný písek, granit nebo ořechové slupky na postižená místa a velmi šetrným způsobem odstraňuje všechny zmíněné nečistoty a usazeniny. Tyto služby provádí zkušená úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. nejen na území České republiky, ale i na Slovensku, v Rakousku a Německu...
Případným zájemcům všechny dotazy rádi zodpoví na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz

utorok 7. júla 2015

LSG - progresivní technologie nejen proti vlhkosti zdiva a fasád

Ve starší bytové, kancelářské a průmyslové zástavbě probíhá neustálý boj s vlhkostí, plísněmi, houbami, kvasinkami a bakteriemi, které se ve vlhkém prostředí nekontrolovatelně rozšiřují a působí nejen estetické nebo materiální škody, ale hlavně vážné zdravotní problémy. Tyto budovy jsou přitom nedílnou a hlavně stále potřebnou součástí našeho bydlení, pracovního prostředí, ale i důležitou součástí prostředí ve zdravotnictví, obchodech či památkových objektech.

Nelze přitom odsuzovat architekty,stavaře a řemeslníky z dob minulých, ale dřívější poznatky a metody zjednodušeně řečeno nemohly konkurovat dnešním možnostem, kdy moderní výzkum jde ruku v ruce s novými, stále dokonalejšími technologiemi. A navíc dřívější normy a předpisy vůbec neřešily otázku zdravého bydlení a už vůbec neznaly vliv nebezpečných bakterií, plísní a kvasinek na lidské zdraví.

A právě úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., která si svým zodpovědným a kvalitním přístupem v oblasti úklidových činností získala špičkové renomé, nabízí svým klientům novou progresivní technologii, která zabraňuje tvorbě vlhkosti a účinně a naprosto bezpečným způsobem likviduje bakterie, plísně, mechy, houby nebo kvasinky, které způsobují velmi nebezpečné zdravotní komplikace včetně alergií.

LSG - velmi účinný ochranný nátěr proti tvorbě bakterií, plísní, hub a kvasinek


Jedná se o progresivní technologii, která splňuje veškerá ekologická a zdravotní kritéria a pro svou účinnost a univerzálnost přináší zásadní pomoc a řešení všude tam, kde se tento problém vyskytuje - a s čistým svědomím konstatuji, že takto napadených a přitom tolik potřebných stavebních objektů je většina...

V čem spočívá převratnost této metody? Nejsem chemik ani mikrobiolog a nechci proto odborně vysvětlovat lokální změnu iontové rovnováhy v buněčné stěně mikroorganismu při aplikaci ochranného nátěru, podstatné je, že tato technologie je vysoce účinná, zdravotně bezpečná a plochy takto ošetřené jsou odolné proti vlhkosti, dešti, UV záření a přitom omyvatelné se zvýšenou otěruvzdorností. Ochranný LSG nátěr má velmi dlouhou funkčnost, kdy 100% účinnost se garantuje 4-6 let, s tím, že může s omezením fungovat až 10 let.

Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o.  před vlastní aplikací ochranného nátěru LSG velmi důkladně odstraní biologicky napadené plochy zdiva či fasád a očistí od všech nečistot, a poté již dochází k nanesení LSG na takto připravená postižená místa. Tato aplikace je vskutku univerzální, neboť ji lze prakticky použít na všechny stavební materiály - beton, vápenocementové omítky, dřevo, umakart, OSB desky, keramické obklady atd. O zdravotní nezávadnosti svědčí fakt, že LSG je doporučena i pro zdravotnická a potravinářská zařízení... 
Všechny podrobné informace případným zájemcům rádi zdělí na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 2. júla 2015

Graffity - pohled do historie

Patřím k drtivé většině lidí, kteří rezolutně odsuzují způsob, jakým zpravidla mladí lidé vyjadřují své názory nebo svou příslušnost k určité skupině či teritoriu pomocí fenoménu 21.století - graffity.
Právě proto, že tento způsob "seberealizace" ničí majetek a velmi vzácné památky naší historie, nutí člověka k zamyšlení, proč se sprejové graffiti stalo celosvětovým problémem.

Pohled do historie nám říká, že počátek graffiti se datuje ke konci šedesátých let minulého století do New Yorku, kdy původem řecký doručovatel pošty Demeterus si zaregistroval první nápis JULIO 204 dle své přezdívky a bydliště. Tento původně "vtip" si tento pěší poštovní doručovatel osvojil a stal se autorem podpisu TAKI 183 na nesčetných plochách. A právě intenzita jeho podpisů byla příčinou, že v roce 1971 noviny New York Times zveřejnily obsáhlý článek o jeho "průkopnické činnosti,"a co začalo následovat vidíme dnes všichni kolem sebe...

Autory graffitové prezentace jsou vesměs chlapci nebo mladí dospívající muži, kteří touto formou vytváří svou identitu dospívání. Důležitou roli v tomto období přechodu z dítěte v muže hraje ILEGALITA své činnosti, právě pro nutnost překonávání nebezpečí, strachu nebo překážek a tím prokázat svou statečnost, odolnost a schopnost dokázat vyjádřit svůj názor a zvýšit si tak celkovou prestiž nejen v partě, ale i u dívek.

Samotné ohlédnutí za vznikem graffiti nepřináší odpověď, je-li vůbec možné tento vzdor či rebelii mladých lidí pochopit, ale dává prostor k důkladnému zamyšlení všech odborných institucí, jak v první řadě reagovat a hlavně řešit příčinu tohoto stavu. Jenom trest za ničení majetku druhých příčinu neřeší, ale určitě lze kompromisní řešení hledat, ať už formou vyčleněných ploch pro graffiti, ale i v nutnosti výchovy k respektu a úctě k člověku a jeho činnosti, která přináší pokrok a zachovává vše krásné pro nás a příští generace...


Graffiti
Graffiti - s tímto druhem vyjadřování souhlasit určitě nelze!

Zatím jediná možnost řešení problému graffiti...


V boji s celosvětovým fenoménem graffiti přinášejí jediné možné řešení zkušené a kvalitní úklidové firmy.

Odstraňování graffiti se stalo jedním z hlavních pilířů pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Jedná se o velmi zkušenou společnost, která dosahuje špičkových výsledků, díky do detailu propracované technologii antigraffitové ochrany (AGO).

Tato firma samozřejmě dokáže odstraňovat graffiti i z ploch, které nebyly ošetřeny antigraffitovou ochranou, ale výsledek nelze zaručit se 100% účinností. 

K další z účinných technologií této úklidové firmy pro odstranění graffiti patří i pískování. Jedná se o abrazivní metodu, která je vhodná pro čištění a odstranění graffiti z fasád historických budov nebo památek a je schválena Českým památkovým ústavem. Tato metoda spočívá ve využití speciální pískovačky W 1-40, kdy pomocí tlakového působení jemného písku, granitu či slupek ořechů dochází k odstranění jak graffitového nástřiku, tak i mechů a dalších usazených nečistot.
Případným zájemcům o všechny druhy úklidové činnosti této firmy je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz

utorok 30. júna 2015

Unikátní a revoluční technologie LSG

Kromě odstraňování graffiti z fasád budov a všech ostatních postižených objektů  je další, velice žádanou službou úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. čištění a dezinfekce stěn v interiérech, ale i na venkovních fasádách domů a užitkových objektů.

Zvláště ve starší obytné zástavbě bývá velkým problémem vypořádat se s všudypřítomným alergenním nepřítelem - v podobě plísní, kvasinek, bakterií či hub, které díky vlhkosti v bytech, nemá šanci majitel takových objektů sebelepším větráním odstranit.

Velmi kvalitní a účinné řešení tohoto, pro nás všechny zásadního problému, (ohrožující doslova fatálně naše zdraví) přináší tato úklidová firma v podobě technologie LSG.

Unikátní a revoluční technologie LSG


Touto velmi účinnou a zdravotně naprosto nezávadnou metodou likviduje úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. jednou provždy problém s plísněmi a ostatními alergeny v bytech, a to převážně v koupelnách či zdivu orientovaných na sever, včetně obtížně větratelných koutech místností.

V čem spočívá tato technologie? Přípravky LSG neobsahují žádné toxické ani těkavé látky, je bez organických rozpouštědel, bez kovů nebo nanočástic. Efektivnost LSG je okamžitá po zaschnutí. Takto ošetřené plochy jsou vysoce odolné proti vlhkosti, UV záření a jsou omyvatelné se zvýšenou otěruvzdorností. Přípravek je ekologický s trvalou funkčností. Jeho cena, jednoduchá aplikace, snadná údržba a široká paleta možnosti využití, činí z této technologie moderní vysoce účinný nástroj pro likvidaci všech plísní, bakterií, kvasinek a vůbec nepříjemných alergenů ohrožujících naše zdraví.

Velice důležitá je činnost pracovníků této firmy před samotnou aplikací této unikátní technologie.
Postižená místa důkladně očistí a mechanicky odstraní pomocí speciálního čistícího přípravku na bázi chloru. Po úplném vyschnutí takto ošetřených míst přichází již samotná aplikace LSG a to ve velmi slabé vrstvě. Pro svou důslednost v nároku na kvalitu a účinnost svých metod, je pro tuto společnost samozřejmostí případná výmalba a plná funkčnost jimi ošetřených místností.
Právě i univerzálnost využití této moderní technologie umožňuje aplikaci  na vlhkostí a plísněmi postižené fasády domů a ostatních venkovních ploch.

Veškeré dotazy zájemcům rádi zodpoví na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz

pondelok 29. júna 2015

Graffiti - Proč se vyplácí aplikovat antigraffitovou ochranu (AGO)

O celospolečenském vandalizmu zvaném graffiti a jeho plíživé devastaci naší historické a současné kultury bylo napsáno již mnohé...

A díky liknavosti naši společnosti účinně ochránit takto napadaný majetek, si každý slušný člověk musí připadat jako románový don Quijote de la Mancha ve slavném díle Miguela de Cervantese a jeho nekonečném a marném boji s větrnými mlýny...

Přesto existuje způsob, jak tomuto odpudivému jednání učinit přítrž.
Velmi vážně až zarputile se k tomuto problému postavila úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a svou dokonale promyšlenou technologií dosahuje vynikajících výsledků a zaslouží si právem respekt nás všech.


antigraffitova ochrana
Graffiti - stupidní vyjádření lidské inteligence

Antigraffitová ochrana (AGO)


Úklidové firmy dnes a denně odstraňují graffiti z budov, zdí, výloh, garáží a všech ostatních prostranství, ale nutno podotknout, že rozhodně ne se 100% účinkem. A navíc nikde není záruka, že po pracném odstranění, se tito primitivové se spreji opět nevrátí a veškeré úsilí Vaše a úklidových firem přijde nazmar....

A v těchto situacích se nabízí jediné vhodné řešení. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. díky svým, více jak 20ti letými zkušenostmi (a to nejen na našem trhu) přichází s revoluční technologií a to s účinnou antigraffitovou ochranou - AGO.

Jako jediná firma v České republice garantuje 100% účinnost odstranění graffiti na takto ošetřených prostorech a to díky svému komplexnímu servisu. A jako bonus navíc pracovníci této firmy nanesou po odstranění graffiti na ztenčenou vrstvu antigraffitové ochrany jednorázový nátěr BELLINZONI, který zaručí další 100% účinnost této metody po dobu 4-6 let. Z hlediska nás všech je opravdu pozitivní zjištění, že tato firma, díky poctivému přístupu a neutuchající snaze o plnou spokojenost svých zákazníků, zaznamenává enormní nárůst zájmu o tuto svou špičkovou službu.

Veškeré informace všem dalším případným zákazníkům rádi podrobně sdělí na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 18. júna 2015

GRAFFITI a jeho odstranění

Poměrně zásadním problémem našeho kulturního vyjadřování se v dnešní době stalo grafitti - nástroj převážně mladé generace, která svým sobeckým a arogantním přístupem ke všemu hezkému kolem nás "nabízí" nám všem naprosto odporné a primitivní zdevastování prakticky všeho, čeho lidstvo dosáhlo díky svému umu a touze po zrealizování vyjimečného, ať už architektonického nebo přírodního odkazu nejen pro nás, ale hlavně pro generace příští...

Moje poděkování a úcta patří všem těm, kteří s tímto, rozhodně velmi závažným problémem dnes a denně bojují a snaží se mu předcházet. Ano, mám na mysli majitele postižených objektů, ale také majitele a pracovníky úklidových firem, kteří se navíc snaží přinášet do tohoto boje nejnovější a stále účinnější technologie tak, abychom my ostatní mohli naplno vnímat vše to krásné a unikátní kolem nás...

Mezi velmi úspěšné úklidové firmy s dlouholetou tradicí řadím společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., která učinila zásadní krok k efektivnímu řešení, jak tento celospolečenský problém s grafitty řešit a navíc mu i předcházet.


odstranění grafitti
Grafitti - je toto snad vyjádření lidské kultury a inteligence? 

Antigrafittová ochrana (AGO)


V České republice úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. jako jediná garantuje funkčnost své antigrafittové ochrany. Je to dáno tím, že jako jediná zajišťuje kompletní servis a dokáže se 100% účinkem odstranit grafitty z ploch ošetřených antigrafittovou ochranou. Navíc v rámci servisu nanese jednofázový nátěr Bellinzoni, který doplní ochrannou vrstvu AGO. Životnost antigrafittové ochrany je 4-6 let a dokonale ochrání majetek od tohoto pokleslého vandalismu.

Samozřejmě, že tato úklidová firma odstraňuje grafitti i z neošetřených prostorů antigrafittovou ochranou, ale účinnost se logicky snižuje na 60-90%. Krédem firmy je hlavně kvalita a spokojenost zákazníků, a právě proto doporučuje všem svým klientům antigrafittovou ochranu aplikovat s tím, že tato technologie se ve svém důsledku vyplatí i z ekonomického hlediska. Ono totiž každého umělce - vandala rychle přesvědčí fakt, že nemůže do nekonečna draze kupovat spreje, aby vzápětí byl jeho pokleslý výtvor nekompromisně odstraněn a to díky servisu úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Všechny dotazy případným zákazníkům rádi a ochotně zodpoví na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.czutorok 26. mája 2015

ANTIGRAFFITOVÁ OCHRANA - základní faktor v úspěšném boji proti graffity

Patřím k velké rodině turistů a milovníků historie, umění a všeho krásného, co lidstvo dokázalo vytvořit od dob dávno minulých až po současnost. Žádný z nás se přece nemůže smířit s tím, že všechny ty architektonické skvosty zanechané nám a příštím generacím (a teď kladu důraz na to, že nerozlišuji architekturu historických památek od architektury současnosti) jsou tak hrubě a primitivně devastovány a to prakticky beztrestně. Naprosto souhlasím s tím, aby byly obrovské finanční prostředky dále vynakládány nejen na věrné rekonstrukce historické architektury, ale i na výstavbu a údržbu architektury současnosti.

O to více je zarážející, že v dnešní době není nikdo schopen zásadním způsobem zajistit ochranu všeho toho, co dokázalo lidstvo svým umem a důmyslem vytvořit - od dob dávno minulých až po současnost.

A tak bohužel jedinými účinnými bojovníky na tomto poli primitivizmu a ignorance k obrovským hodnotám naší společnosti, zůstávají zodpovědní majitelé a úklidové firmy.
Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a její technologie k odstraňování graffity se dlouhodobě zaměřuje na co nejúčinnější způsob, jak tuto závažnou problematiku likvidovat a tyto "umělce" od další činnosti odradit.Efektivita antigraffitové ochrany - před odstraněním graffity
Efektivita antigraffitové ochrany - před odstraněním graffity

Efektivita antigraffitové ochrany - po odstranění graffity
Efektivita antigraffitové ochrany - po odstranění graffity


Antigraffitová ochrana - účinná prevence


A jak vlastně lze tyto ignorantské "umělce" odradit? Na to dává jasnou odpověď účinná prevence v podobě antigraffitové ochrany. Sice lze očistit postižené plochy fasád, sloupů, garážových vrat či zdí od graffity bez preventivní antigraffitové ochrany, ale účinnost je jen 60% až max.90% a nelze při tom zaručit, že s odstraněním graffity nedojde i k odstranění části fasádní barvy...

Naproti tomu odstranění graffity z postižených ploch tam, kde byl použit antigraffitový nátěr či nástřik, je jako jedinou naší úklidovou firmou garantována 100% účinnost, včetně kompletního servisu se zajištěním životnosti na 4-6 let. A zde přichází ten rozhodující moment -  žádný sprejer nedokáže dlouhodobě profinancovat nemalé prostředky na pořízení dalších a dalších sprejů potřebných pro své "výtvory," neboť mu je vzápětí zlikviduje účinný a velmi rychlý zásah firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. 

Všechny dotazy a podrobnosti k dané problematice případným zájemcům firma ráda zodpoví na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz

piatok 22. mája 2015

Graffiti - antigrafitová ochrana AGO

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ve své snaze výrazně přispět v boji s neomaleným a sobeckým vandalizmem v podobě sprejerského graffiti, nabízí svým zákazníkům svou vlastní metodu prevence.

Velká většina majitelů postižených fasád, zdí a zrekonstruovaných objektů ani netuší, že tato společnost dokáže se 100% ním účinkem této novodobé hrozbě čelit. Jedná se přitom o cenově přijatelnou investici, která spolehlivě ochrání nejen Váš majetek, ale i Vaši nervovou soustavu, protože s každým člověkem "zacloumá" pohled na takto poničenou nemalou investici, kterou jste vložili do nové či zrekonstruované fasády domu či jakéhokoliv objektu.

Ohyzdné "umění" - sprejerské graffiti
Ohyzdné "umění" - sprejerské graffiti100% účinnost odstranění graffiti díky prevenci AGO
100% účinnost odstranění graffiti díky prevenci AGOAntigraffitová ochrana - AGO


Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. jako jediná v České republice garantuje 100% ní účinnost své antigraffitové ochrany a to tím, že Vám zajistí kompletní servis. K tomu firma navíc ještě doplní antigraffitovou ochranu jednorázovým nátěrem BELLINZONI, který zaručí, že 100% ní účinnost ochrany bude činit 4-6 let.

Skutečně stojí za to investovat do této prevence. Je to totiž jediná účinná metoda, jak spolehlivě chránit svůj majetek a odradit tak vandaly od tohoto rozšířeného barbarství.

Stále je třeba mít na paměti, že samozřejmě lze odstraňovat graffity i bez antigraffitové ochrany, ale účinnost odstranění je 60-90%, a to i s nebezpečím, že se Vám sprejeři budou stále vracet.

Podrobné informace včetně cenové kalkulace získáte na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz 

štvrtok 14. mája 2015

Antigraffitová ochrana - AGO

Položme si všichni otázku - my všichni, kterým ZÁLEŽÍ na tom v jakém prostředí žijeme...
Co nás upoutá, ať už při návštěvě blízkých, či na turistickém výletu nebo tuzemské dovolené ?
Určitě nádherná příroda, skvěle a nákladně opravené historické budovy a dominanty našich měst a obcí.

Kromě toho obrovské prostředky byly vynaloženy na zkvalitnění současných potřeb, tj. např. vybudováním moderních nákupních center, fitness center nebo i prostých odpočinkových zákoutí, krámků a hospůdek...

Proč musíme všichni snášet to nehorázné hyzdění v podobě graffitových podpisů (při vší úctě k člověku, to nesvědčí o inteligenci, ale o převzetí "pudových" přirozených smyslů od psů - dlužno dodat, že u psů to lze pochopit) nebo "graffitových mazanin," které pokrývají obrovské plochy předtím draze opravených a zrestaurovaných...

Je proto nutno podpořit úsilí, které vynakládají úklidové firmy v boji proti této lidské stupiditě.
Mezi nejúspěšnější firmy v oboru odstranění graffity rozšířené o účinnou metodu antigraffické ochrany tzv. AGO rozhodně patří úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Její obrovská snaha zdokonalovat technologii odstraňování graffiti a vyvíjet vlastní účinné metody je korunována spokojenosti zákazníků s kterou ruku v ruce přichází velký zájem o využití jejich služeb.


Odstranění graffity - před
Odstranění graffity - před
Odstranění graffity - po
Odstranění graffity - po
                                                                                                                   


Antigraffitová ochrana - AGO


Mnohé z nás logicky napadne proč používat antigraffitovou ochranu (AGO), když přece lze využít služeb této úklidové firmy přímo až když problém s graffiti nastane?

Odpověď je jednoduchá i z ekonomického hlediska. Je třeba si uvědomit, že účinnost odstranění graffiti z neošetřených ploch antigraffitovou ochranou je 60%-90%. Ovšem pokud je plocha ošetřena AGO, potom účinnost odstranění činí 100% a to už určitě stojí za úvahu. 

Zvláště tehdy, když firma garantuje až 6ti letou záruku včetně servisu. Jedná se totiž o velmi zkušenou firmu, která přichází s vlastními unikátními metodami v boji proti tomuto rozšířenému zlořádu, který bez sebemenších skrupulí otravuje život nám všem a ničí vše hezké čeho lidé svým úsilím a umem vytvořili.

Musím podotknout, že ke cti firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. určitě patří i to, že dokáže upozornit na skutečnost, že ne za všech okolností je použití antigraffitové ochrany (AGO) vhodné. Existují materiály na které nelze tuto metodu použít. Jedná se o leštěné kovy, sklo a polykarbonáty.

utorok 12. mája 2015

GRAFFITI - problém současnosti

Každý z nás obdivuje a vnímá vše krásné kolem nás. Ať už je to kouzelná příroda či historická centra a zákoutí našich měst.

Vše co se investovalo do nákladných oprav našich památek a do výstavby nových městských center,
(dnešní životní styl jednoznačně vyžaduje využití moderních technologií, které přináší lidem pohodlí, luxus a odpočinek) přichází velice často nazmar, a to díky novému fenoménu - graffiti, kterému převážně podléhají mladí "umělci."

Pohled na toto degradované "umění" v člověku vyvolává hluboký odpor až beznaděj...
Samotné odstranění graffitových výtvorů, není věc jednoduchá...

K této problematice se postavila čelem firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. a se svými dlouholetými zkušenostmi razantně pomáhá tuto situaci řešit a dokonce ji i předcházet.


Graffity - problém současnosti
GRAFITTI - problém současnosti

Předcházení bezohledných graffitových výtvorů 


Společnost za dobu, kdy působí nejen na českém trhu a po zkušenostech s odstraňováním graffiti se může pochlubit výtečnými výsledky a spokojenými zákazníky.

Přišla s unikátním řešením, jak se jednou pro vždy zbavit tohoto odporného nevkusu.
Provede jak odstranění, tak ošetření antigraffitovou ochranou (AGO) včetně komplexní servisní práce po jejím nanesení - ono totiž odradí sprejery stále kupovat určitě ne zrovna laciné barevné spreje, aby vzápětí, díky AGO, byly tyto plochy opět čisté. A v tom je právě ten vtip, neboť pokud byla před tím nanesena antigraffitová ochrana, je dána záruka, že odstranění graffiti již není takovým problémem.

Tato firemní technologie zajistí až 6ti letou trvanlivost. V rámci služeb při poškození graffiti Vám firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. aplikuje vrstvu navíc, aby se životnost nátěru prodlužovala. Tato firma rozhodně neusíná na vavřínech a nyní přichází s novým AGO nátěrem na dekorativní omítku Marmolit.

Případní zájemci mohou firmu kontaktovat na e-mailu: centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 7. mája 2015

Drobné opravy fasád

Drobné opravy povrchu fasády (tmelení, strhnutí starého, nátěru) od 30,- Kč/m2

Opravy fasád v Brně


V rámci našeho „systému čistých budov“ jsme schopni zajistit nejnutnější povrchové úpravy a opravy fasád. Tato služba se doporučuje pokud je povrch na objektu, na který máte v plánu nánašet ochranný antigraffiti nátěr nebo nátěr fasádní barvou, zchátralý, popraskaný, loupe se barva a nebo se drolí omítka. Praskliny a drobné dírky zapravíme silikátovým tmelem, poškozené vrstvy nátěru odstráníme a větší nerovnosti nebo obouchané rohy zapravíme speciálním fasádním tmelem.


oprava fasády - ul.Provazníkova 16

Veškeré tyto služby vždy provádí speciálně školený zaměstnanec. Po provedení těchto oprav a před případným natřením fasádní barvou je vhodné ještě celou plochu řádně napenetrovat, což slouží ke spojení a zpevnění předcházejících vrstev nátěru a celkové fixaci povrchu. Pokud jste se rozhodlí opravená místa před natřením ochranným nátěrem přetřít jen lokálně, penetrace není nutná.