utorok 27. októbra 2015

Pískování

Pískování je další, z celé řady úklidových technologií, které nabízí svým klientům zkušená a kvalitní firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.  
Pískování nebo též tryskání je účinná a jemná technologie, díky které pracovníci této firmy účinně čistí různé druhy povrchů silným proudem jemných částic tzv. abrazivem. Tryskaným materiálem (abrazivem) může být jemný písek, slupky ořechů, granit apod.


Pískování kamenných objektů
Pískování kamenných objektů

Pískování

Tato metoda je vhodná k čištění povrchů fasád, odstraňování starých omítek a nátěrů, k účinnému očištění cihlového nebo kamenného zdiva, obkladů a dlažeb z kamene či keramiky a to od zašlé špíny, nátěrů, mechů, řas, ale i od graffiti nástřiků. Velmi vhodná je technologie pískování i k očištění a vrácení původního vzhledu u schodišť a přilehlých zídek v parcích, zahradách či městských čtvrtích. Dalším velmi žádaným využitím je použití pískování v památkově chráněných budovách a objektech jako jsou např, kamenné fasády, sochy, historická schodiště, vstupní portály apod. O šetrnosti a přitom účinnosti této metody svědčí fakt, že je schválen a certifikován Českým památkovým úřadem.
Tato technologie v provedení zkušených a odborně vyspělých pracovníků úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. má i velmi efektivní využití při odstraňování rzi, starých nátěrů a olejových skvrn z ocelových konstrukcí. Ke všem těmto činnostem využívají speciální a velmi výkonný pískovací stroj W1 - 40.
Jak již bylo řečeno, tato speciální metoda je jednou z mnoha osvědčených a spolehlivých technologií, kterými tato úklidová společnost oslovuje své klienty a pro které je skutečně zárukou kvality a profesionálního přístupu, neboť disponuje velmi silným zázemím, které umožňuje využití špičkového strojového vybavení a účinných značkových přípravků a kosmetických prostředků, díky kterým vrací původní lesk a krásu zašlým a poškozeným exteriérům i interiérům.
Všem, kteří mají zájem využít některou z mnoha nabídek firemních technologií je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají veškeré potřebné informace. 

piatok 16. októbra 2015

Antigraffitová ochrana

Snad nejmarkantněji je zákazníky vnímána úspěšná činnost úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. v jejím zodpovědném přístupu k ochraně nemovitého majetku před stupidními nájezdy vandalů v podobě sprejového graffiti. O tomto ubohém a nic nerespektujícím způsobu "seberealizace" bylo již napsáno a řečeno mnohé... Všem těm, kteří NECHTĚJÍ žít ve zdevastovaném prostředí a CTÍ kulturnost a obrovské finanční prostředky, které byly vynaloženy na zkvalitnění našeho životního prostředí, přece jen svítá naděje, že existuje způsob ochrany. Přesto velmi smutným faktem zůstává, že řešení musely přinést špičkové a zkušené úklidové firmy a nikoliv naše legislativa, která by měla v první řadě účinně chránit náš majetek a prostředí kolem nás....
Jednoznačným faktem je, že nejkvalitněji a do sebemenších detailů má propracovanou svou technologii na odstranění graffiti a následnou antigraffitovou ochranu společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Díky svému programu "čistých budov a objektů bez graffiti" nabízí komplexní servis, který flexibilně a rychle likviduje sebemenší pokusy o opětovnou devastaci fasád a všech dalších "oblíbených" míst graffiti - sprejerů! I ten nejaktivnější a nejzarputilejší sprejer dlouho nevydrží investovat do drahých sprejů, aby mu je vzápětí se 100% účinností komplexní firemní servis odstranil...

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Odstranění graffiti a AGO

Samotné odstranění graffiti z povrchů, které nebyly ošetřeny antigraffitovou ochranou je velmi náročné a není možné zaručit jeho úplné odstranění. Účinnost se pohybuje v rozmezí 60-90% ať už se použijí různé metody pro odstranění, (přemalba, pískování apod.) neboť sprejerské nástřiky vystupují v podobě stínů a barevných fleků na povrch a navíc se viditelně mění barevný odstín z důvodu zeslabení původní vrstvy fasády.
Intenzívní a upřímná firemní snaha o finanční dostupnost ochrany před graffiti, přinesla vlastní koncepci, která nemá konkurenci v této úklidové činnosti.
Tato koncepce garantuje 100% účinnost odstranění graffiti a spočívá v tom, že díky komplexnímu servisu firma nanese na místa, která jsou dostupná sprejerům (není nutné proto aplikovat na celé fasády a zastavěné prostory) vrstvy antigraffitové ochrany, vhodné pro většinu stavebních materiálů (vyjímku tvoří pouze sklo, leštěné kovy a průhledný polykarbonát). Tyto prostory ošetřené vrstvami antigraffitové ochrany jsou zárukou, že právě díky komplexnímu servisu jsou případné nové sprejerské nástřiky velmi brzy odstraněny a to ve 100% ní kvalitě. Navíc odborní pracovníci firmy nanesou jednorázový značkový nátěr BELLINZONI, který doplní ochrannou vrstvu. Životnost této ochrany je 4-6 let a spolehlivě a účinně Vám ochrání majetek před devastujícími nájezdy sprejerských vandalů.
Tato progresívní a účinná firemní koncepce je skutečně jedinou adekvátní možností, jak spolehlivě ochránit svůj majetek a udržet tak vyspělou úroveň životního prostředí nejen pro naši generaci, ale i generaci našich dětí a jejich potomků.
Pro všechny, které tato velmi kvalitní firemní koncepce antigraffitové ochrany oslovila, je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají všechny podrobné informace.streda 14. októbra 2015

Čištění fasád a protiplísňový nátěr

Další a to velmi žádanou a účinnou službou úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je nabídka čištění fasád a progresívní metoda protiplísňového nátěru LSG.
O činnosti a kvalitě prováděných úklidových služeb touto společností bylo již řečeno mnohé. Pro svou flexibilitu s neúnavně se stupňujícím trendem - zaměřeným především na precizní kvalitu a zdokonalováním nabízených úklidových technologií logicky způsobilo, že tato firma vyčnívá nad možnostmi konkurence. Spokojenost stále přibývajících klientů je toho jasným důkazem. Tradice, dlouholetá zkušenost a zavádění nejnovějších účinných technologií do praxe, umožňuje této společnosti oslovovat své klienty nejen na poli úklidových činností, ale i v oblasti prevence, účinné ochrany, oprav a prodlužování životnosti daných objektů.
Budu-li konkrétní, tak jako jeden z mnoha příkladů mohu uvést právě čištění fasád s následnou efektivní ochranou v podobě protiplísňového nátěru LSG.


Čištění fasád
Čištění fasád

Čištění a opravy fasád

K vlastnímu čištění fasád a k odstranění prachu, sanitru, mechů, plísní, řas a všech ostatních nečistot používá firma technologii tlakového mytí s využitím aktivní složky UNISAN, která účinně a spolehlivě tyto nežádoucí a zdraví škodlivé látky zlikviduje a fasádu řádně dezinfikuje. Společnost díky vlastnímu týmu odborně zdatných pracovníků a s použitím kvalitních značkových tmelů a fasádních barev WEBER  zároveň poškozenou nebo narušenou fasádu opraví a barevně sjednotí.
Další specificky vhodnou metodou čištění, kterou se firma detailně zabývá je technologie pískování, což je metoda abrazivního čištění, vhodná na kamenné zdi a zídky, cihlové fasády, schody znečištěné například od barev, obklady, dlažby nebo také památkové objekty, pískovcové sochy, portály či pomníky.


Protiplísňový nátěr LSG
Protiplísňový nátěr LSG

Protiplísňový nátěr LSG

Zlatým hřebem, který firma A SERVIS LIPKA, s.r.o svým zákazníkům nabízí, a který přináší nejen ekonomický, ale i plně funkční a estetický efekt, je bezesporu technologie LSG. 
Díky firemní filozofii, která důsledně zavádí do praxe nejnovější a nejúčinnější poznatky mikrobiologického výzkumu, mohou zákazníci této společnosti využít zaručeného účinku protiplísňového nátěru LSG. 
Starší, ale stále společensky velmi důležitá zástavba, stejně jako severní strany již zateplených budov trpí stále stejným, až doposud prakticky neodsranitelným problémem, kterým je všude přítomný výskyt plísní, alergenů či bakterií, pro které je vlhkost a severní studené stěny živným zázemím.
A právě poznatky z výzkumu mikrobiologů velmi efektivně a účinně začlenila tato firma do technologie protiplísňového nátěru, který svou 100%účinností zaručuje jejich odstranění z takto napadených ploch a prostor. Plná účinnost tohoto nejnovějšího nátěru je 4-6 let s tím, že funkčnost protiplísňové ochrany je až 10 let.
Tento přípravek lze používat jak na venkovní, tak i na vnitřní plochy. O naprosté nezávadnosti pro člověka svědčí i certifikace pro použití ve zdravotnictví, potravinářství nebo i v historických památkově chráněných objektech.
Všem případným klientům všechny dotazy rádi zodpoví na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz 
pondelok 5. októbra 2015

Graffiti a AGO

Dlouhodobý, bez nadsázky lze říct celosvětový problém s benevoletním přístupem k vandalizmu zvaném graffiti vyústil do takových rozměrů, že pro většinu slušných a kulturních lidí se stal bezvýchodnou situací a rezignovaně se smiřují s tím, že to je prostě "jakási daň demokratického vývoje společnosti," a která se přece děje všude ve světě...
Paradoxně místo účinné legislativy, vstoupily do boje proti tomuto stupidnímu vrcholu nevkusu a neúcty ke kulturnosti životního prostředí, zkušené úklidové firmy se silným zázemím...
Na tomto místě bych chtěl všem těm, kteří již rezignovali na to, že by se tento neutěšený stav mohl nějak změnit, "vlít" sílu, že se přece jen reálně rýsuje možnost, jak tuto situaci razantně změnit!
Špičkové úklidové firmy, které se opírají o dlouholeté zkušenosti a kvalitu ve své činnosti, přicházejí s nejnovějšími a velmi účinnými technologiemi, které spolehlivě tento problém dokáží řešit na takové úrovni, že další případné "nájezdy" si vandalové rozhodně rozmyslí...
A SERVIS LIPKA, s.r.o. jako jediná úklidová firma nejen u nás, ale i na Slovensku, v Rakousku a Německu, přichází se zajištěním komplexního servisu na odstranění graffiti, a to včetně antigraffitové ochrany AGO a následné odstranění graffiti z takto ošetřených ploch v rámci servisu.


Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstranění graffiti a AGO

Samotné odstranění graffiti z ploch neošetřených antigraffitovou ochranou AGO, je velmi náročné a ačkoliv lze využít různých technologií včetně pískování, je účinnost odstranění v rozmezí 60% - 90%. Kromě prostupování graffiti nástřiků se reálně zeslabuje i vrstva fasádní barvy a náklady na 100% efektivní odstranění graffiti jsou vysoké.
Jako JEDINÁ nabízí úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. efektivní a spolehlivou ochranu proti graffiti formou komplexního servisu, který zákazníkům zajišťuje 100% účinnost proti graffiti nástřikům na fasády, zděné, kamenné či keramické zídky nebo obklady, dveře a mnohé další součásti stavebních objektů.
Nanesením antigraffitové ochrany AGO tato úklidová společnost garantuje 100% účinnost odstranění případných dalších graffiti nástřiků v rámci svého servisu. Životnost této ochrany je 4-6 let a na víc při každém dalším odstranění graffiti pracovníci firmy nanesou jednorázový nátěr BELLINZONI, který doplní případné zeslabení ochranné vrstvy.
Jsem přesvědčen, že tato účinná technologie osloví převážnou většinu majitelů, kteří investovali obrovské prostředky na renovace nebo vybudování svých domovů a firemních stavebních objektů, a kteří marně hledali a hledají možnost, jak čelit tomuto otřesnému vandalizmu.
Všem těmto případným klientům je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde jim ochotně sdělí podrobné informace.