streda 14. októbra 2015

Čištění fasád a protiplísňový nátěr

Další a to velmi žádanou a účinnou službou úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je nabídka čištění fasád a progresívní metoda protiplísňového nátěru LSG.
O činnosti a kvalitě prováděných úklidových služeb touto společností bylo již řečeno mnohé. Pro svou flexibilitu s neúnavně se stupňujícím trendem - zaměřeným především na precizní kvalitu a zdokonalováním nabízených úklidových technologií logicky způsobilo, že tato firma vyčnívá nad možnostmi konkurence. Spokojenost stále přibývajících klientů je toho jasným důkazem. Tradice, dlouholetá zkušenost a zavádění nejnovějších účinných technologií do praxe, umožňuje této společnosti oslovovat své klienty nejen na poli úklidových činností, ale i v oblasti prevence, účinné ochrany, oprav a prodlužování životnosti daných objektů.
Budu-li konkrétní, tak jako jeden z mnoha příkladů mohu uvést právě čištění fasád s následnou efektivní ochranou v podobě protiplísňového nátěru LSG.


Čištění fasád
Čištění fasád

Čištění a opravy fasád

K vlastnímu čištění fasád a k odstranění prachu, sanitru, mechů, plísní, řas a všech ostatních nečistot používá firma technologii tlakového mytí s využitím aktivní složky UNISAN, která účinně a spolehlivě tyto nežádoucí a zdraví škodlivé látky zlikviduje a fasádu řádně dezinfikuje. Společnost díky vlastnímu týmu odborně zdatných pracovníků a s použitím kvalitních značkových tmelů a fasádních barev WEBER  zároveň poškozenou nebo narušenou fasádu opraví a barevně sjednotí.
Další specificky vhodnou metodou čištění, kterou se firma detailně zabývá je technologie pískování, což je metoda abrazivního čištění, vhodná na kamenné zdi a zídky, cihlové fasády, schody znečištěné například od barev, obklady, dlažby nebo také památkové objekty, pískovcové sochy, portály či pomníky.


Protiplísňový nátěr LSG
Protiplísňový nátěr LSG

Protiplísňový nátěr LSG

Zlatým hřebem, který firma A SERVIS LIPKA, s.r.o svým zákazníkům nabízí, a který přináší nejen ekonomický, ale i plně funkční a estetický efekt, je bezesporu technologie LSG. 
Díky firemní filozofii, která důsledně zavádí do praxe nejnovější a nejúčinnější poznatky mikrobiologického výzkumu, mohou zákazníci této společnosti využít zaručeného účinku protiplísňového nátěru LSG. 
Starší, ale stále společensky velmi důležitá zástavba, stejně jako severní strany již zateplených budov trpí stále stejným, až doposud prakticky neodsranitelným problémem, kterým je všude přítomný výskyt plísní, alergenů či bakterií, pro které je vlhkost a severní studené stěny živným zázemím.
A právě poznatky z výzkumu mikrobiologů velmi efektivně a účinně začlenila tato firma do technologie protiplísňového nátěru, který svou 100%účinností zaručuje jejich odstranění z takto napadených ploch a prostor. Plná účinnost tohoto nejnovějšího nátěru je 4-6 let s tím, že funkčnost protiplísňové ochrany je až 10 let.
Tento přípravek lze používat jak na venkovní, tak i na vnitřní plochy. O naprosté nezávadnosti pro člověka svědčí i certifikace pro použití ve zdravotnictví, potravinářství nebo i v historických památkově chráněných objektech.
Všem případným klientům všechny dotazy rádi zodpoví na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára