štvrtok 17. septembra 2015

Nátěr proti plísním - LSG

Současné nejnovější technologie v oblasti úklidových služeb nabízejí nové, velmi efektivní a účinné možnosti, které spolehlivě řeší dlouholeté problémy s působením vlhkosti, a to hlavně u starší bytové i komerční zástavby. V těch dobách stavební normy projektů, ani omezené možnosti používaných stavebních materiálů neřešily nebezpečí vlivu vlhkosti na lidské zdraví a ani příliš neřešily kvalitu, funkčnost a životnost těchto projektů. Je si potřeba ale uvědomit, že tato starší zástavba je i v současné době nepostradatelná, a právě díky dnešním pokročilým stavebním a úklidovým technologiím se nabízí reálná možnost řešit tyto podstatné nedostatky tak, aby splňovaly nejen dnešní náročné stavební normy, ale i současné nároky na komfort, zdraví a pohodlí.
A právě úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. nabízí svým zákazníkům nejnovější technologii, která účinně a efektivně řeší jeden ze zásadních problémů starší zástavby. Tou je bez jakýchkoliv pochybností problém s vlhkostí, která působí dlouhodobě vlivem nedostatečné izolace v samotných základech nebo použitím nevhodných a nekvalitních stavebních materiálů.Příklad vhodného objektu pro nátěr proti plísni - LSG
Příklad vhodného objektu pro nátěr proti plísni - LSG


Nátěr proti plísním - LSG

Vlhkost, která je hlavním činidlem pro rychlý vznik plísní, kvasinek, hub či bakterií se ovšem vyskytuje i na zateplených opravených fasádách a to vlivem klimatických podmínek, převážně  na severních stranách budov. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je svými klienty vyžadována nejen pro svoji zkušenost a spolehlivost se zásadním důrazem na kvalitu provedených služeb, ale také pro svou flexibilitu a velmi rychlou praktickou realizaci nejnovějších účinnějších úklidových technologií.
A právě nátěr proti plísním - LSG je příkladem nové a účinné úklidové technologie s dlouhodobým efektem. Tato metoda je založena na nejnovějších poznatcích vědeckého výzkumu, které v samém zárodku znemožňují výskyt plísní, sanitrů, hub a bakterií. Vzhledem ke skutečnosti, že 100% účinnost nátěru, dle klimatických podmínek je mimořádně vysoká (4-6 let) se jedná o skutečně kvalitní řešení, které zdravotně, ale i esteticky odstraní do nedávné doby obtížně řešitelný problém, a to bez nutnosti vynaložit obrovské finanční prostředky na zásadní a kompletní rekonstrukci. Vysokou kvalitu a účinnost ekologického nátěru proti plísním - LSG potvrzují certifikace na vhodnost použití jak na venkovní, tak i vnitřní omítky a prakticky na všechny druhy stavebních materiálů nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také například ve vhodnosti použití v památkově chráněných objektech!
Všem případným zákazníkům ochotně sdělí vyčerpávající podrobnosti o možnostech tohoto nátěru na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz 
  

utorok 8. septembra 2015

Odstranění graffiti, opravy fasád a antigraffitová ochrana

Zkušená mezinárodní úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. se svým, do detailů propracovaným programem "Stop graffiti" stanula na skutečném vrcholu nabízených služeb nejen na našem, ale i zahraničním trhu. Špičková kvalita komplexního provedení a velmi příznivá cenová relace nabízeného programu je bezkonkurenční a pro zákazníky se stává zásadním a zlomovým řešením v boji s tímto svízelným a již tolikrát oprávněně odsuzovaným problémem.
Ve své podstatě tento program zahrnuje tři, vlastními zkušenostmi zdokonalené účinné technologie, které tento problém řeší se 100% účinkem.


Odstranění graffiti
Odstranění graffiti

Odstranění graffiti

První technologie je zaměřena na odstranění grafitti z postižených míst na fasádách, zídkách apod. které nebyly ošetřeny antigraffitovou ochranou AGO. V tomto případě je samozřejmě odstranění náročnější a účinnost se pohybuje mezi 60% - 90% s reálným nebezpečím, že spolu s odstraněním sprejových nátěrů dochází i k narušení vlastní fasády, včetně ztráty barevného odstínu či k prasklinám nebo odlupování vlastní omítky.
Aby byla docílena 100% kvalitní účinnost je třeba přistoupit k dalším velmi důležitým technologiím.


Opravy fasád
Opravy fasád

Opravy fasád

Po odstranění graffiti z neošetřených ploch nabízí úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. provedení důležité technologie opravy fasád a to vlastními speciálně školenými pracovníky, kteří velmi kvalitně silikátovým tmelem zatmelí a začistí poškozenou fasádu - ať už se jedná o praskliny, drolení omítky, nerovnosti nebo otlučené rohy. Výsledný 100% efekt opravy fasád završí velmi kvalitní nátěr fasádními barvami značky Weber, které svou širokou paletou odstínů zaručí původní vzhled a životnost fasádní barvy.
Na takto pečlivě a kvalitně připravené fasády přichází nejdůležitější fáze pro účinný a efektivní boj proti sprejerům.

Antigraffitová ochrana - AGO
Antigraffitová ochrana - AGO

Antigraffitová ochrana - AGO

Tato firemní technologie zaručuje zákazníkům opravdovou úlevu od tolik rozšířeného celospolečenského problému, kterým sprejové vandalství beze všech pochybností je. Po nanesení antigraffitové ochrany a díky vlastnímu komplexnímu servisu garantuje tato úklidová společnost 100% účinnost odstranění dalších, teď již marných pokusů "sprejerských rádoby umělců," neboť tento servis - dle smlouvy o dílo max. do 14 dnů odstraní další pokusy sprejerů z kteréhokoliv místa v České republice a tím odradí sprejery od dalších aplikací, neboť i pro tyto "umělce" není efektivní vynakládat nemalé finanční prostředky na nákup sprejů, které jsou pak velmi rychle a účinně odstraněny...
A navíc firemní komplexní servis zahrnuje doplnění zeslabené vrstvy antigraffitové ochrany  o velmi kvalitní jednorázový nátěr BELLINZONI, který zabezpečí garanci a účinnost ochranného nátěru proti graffiti po dobu 4-6 let.
Tato, do podrobných detailů propracovaná firemní technologie se stala skutečně radikálním a nejúčinnějším řešením, které je prakticky jediné v účinném potírání tohoto "ohyzdného umění," jenž zcela degraduje lidskou kulturu a ničí vše krásné kolem nás, vše to, co se podařilo za obrovských finančních prostředků vytvořit.
Pro podrobné získání informací je všem případným zájemcům k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz