pondelok 31. augusta 2015

Čištění fasád a ochrana LSG

Další, zákazníky velmi žádanou službou je pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. čištění fasád a její následné účinné ošetření. Tuto technologii společnost provádí jak u rodinných domů, zděných plotů, zídek a jiných menších objektů, tak samozřejmě i u větších stavebních celků, ať už to jsou panelové domy, kancelářské budovy, zdravotní, kulturní nebo obchodní centra. Pomocí zabezpečovací techniky a odborně zdatných vlastních profesionálů, firma svým klientům tuto činnost provádí i ve výškách, včetně možnosti využití odborně zaměřených vlastních horolezců a horolezecké techniky.
Převážně ve městech, kde prašnost prostředí, je díky dopravnímu ruchu a klimatickým vlivům několikanásobně vyšší, jsou fasády budov vystaveny negativním venkovním podmínkám daleko intenzivněji a následná "zašlost" fasády společně s výskytem plísní, mechů a ostatních zdraví škodlivých sporů mají zásadní vliv na životnost a funkčnost vlastní fasády. Každý majitel mi dá jistě za pravdu, jak obrovská finanční náročnost se skrývá za pořízením nové fasády. Velmi pozitivně proto působí zjištění, že tato zkušená úklidová společnost přichází s progresivní nabídkou na skutečně účinné OŠETŘENÍ po vyčištění fasády, které má zásadní vliv na prodloužení její funkčnosti a životnosti, včetně zaručené likvidace zdravotního nebezpečí v podobě plísní a sporů.


Ošetření a ochrana vyčištěné fasády
Ošetření a ochrana vyčištěné fasády

Čištění fasád a ochrana LSG

Při zvážení všech těchto okolností je proto na místě využít možností, které tato renomovaná úklidová firma nabízí. Jejich technologie čištění a drobné opravy fasád je na velmi vysoké kvalitativní úrovni a to i s možností nátěrů značkovými barvami Weber. Čištění a nátěry fasád jsou vhodné nejen na zašlé fasády vlivem klimatických podmínek, ale také v souvislosti s odstraněním lidské stupidity v podobě graffiti.
Svou moderní technologií úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. spolehlivě oživí původní krásu fasád.
Aby tato činnost měla dlouhodobý efekt, je nesmírně důležité po vyčištění fasád nechat tyto plochy ošetřit opravdu progresívními a moderními ochrannými nátěry - účinnou antigraffitovou ochranou AGO nebo nátěrem LSG proti plísním, vlhkosti a sporům. Každý zákazník tímto způsobem získá dlouholetý účinný prostředek, který efektivně a spolehlivě ochrání fasády jeho stavebních objektů.
Další případní zájemci získají podrobnější informace na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz


utorok 25. augusta 2015

Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti

Zkušená mezinárodní úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům nejen na našem, ale i slovenském, rakouském a německém trhu širokou škálu kvalitních a flexibilních služeb v tolik potřebné oblasti, kterou bezesporu úklidová činnost byla, je a vždycky bude. Každý z nás velmi citlivě vnímá životní a kulturní prostředí a to nejen ve svém bezprostředním okolí. Hodnotím velice pozitivně, že díky nejmodernějším a nejúčinnějším technologiím, s kterými špičkové kvalitní úklidové společnosti oslovují své zákazníky, narůstá geometrickou řadou zájem majitelů (bez ohledu, zda-li se jedná o majitele obrovských moderních center nebo majitele obytných domů, rodinných domků či vil) o tyto služby, neboť v dnešní době se již nejedná o pouhé čištění a mytí postižených prostorů, ale také - a to je podstatné, o ošetření a preventivní ochranu vyčištěných ploch a tím zásadní prodloužení životnosti s velmi kladným ekonomickým dopadem pro každého zákazníka.
Mezi ne mnohé úklidové společnosti, které svým kvalitním přístupem s důrazem na využívání nejnovějších účinných technologií sklízejí největší úspěchy u svých klientů, patří právě firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti
Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti

Komplexní čištění a ošetření budov od přírodních vlivů a graffiti

Právě více jak dvacetiletá zkušenost této společnosti, poctivý přístup v zavádění komplexních a nejúčinnějších technologií a nejvyšší kvalita odváděné práce, stojí za úspěšnou úklidovou činností této firmy. Nosným pilířem je komplexnost služeb, ať už se jedná o mytí a ošetření oken a výloh, generální čištění a ošetření fasád po stavební činnosti včetně náročné realizace ve výškách a těžko přístupných místech nebo o veškeré úklidové práce v interiérech. Když do tohoto výčtu přidám účinnou antigraffitovou prevenci a následný úspěšný boj s graffiti, tak to samo o sobě svědčí o příčině vrcholného postavení společnosti nejen na našem trhu. Tento výčet by ale stále nebyl kompletní, kdybych ještě neuvedl další velmi úspěšnou a specifickou činnost v čištění a ošetření jednak památkově chráněných, ale i zdravotnických objektů. Je samozřejmostí, že moderní a účinné technologie, které tato společnost v této oblasti aplikuje jsou schváleny, certifikovány a doporučovanými kompetentními úřady.
Tato komplexnost kvalitních úklidových služeb je zákonitě zárukou spokojenosti zákazníků, neboť v této firmě na jednom místě vždy najdou tu úklidovou činnost, která řeší jejich požadavky.
Všem dalším případným klientům je k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde jim ochotně podrobně sdělí všechny potřebné informace.

piatok 21. augusta 2015

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana

Sprejové graffiti je celospolečensky velmi diskutované a po právu odsuzované téma. Samozřejmě, neboť všem majitelům postižených objektů - ať už se jedná o velké průmyslové nebo obchodní zóny, nebo rodinnou zástavbu (domy, vily či malé domky) a nebo zdi, zídky, ploty a všechna ostatní veřejná prostranství - těm všem graffitové "výjevy" způsobují obrovské materiální škody a navíc zcela degradují lidskou kulturu a estetičnost...
Někdy mi ale připadá, že mnozí postižení majitelé, již svůj nekonečný boj s tímto zcela jednoznačně negativním fenoménem dnešní doby, prostě vzdali... A bohužel, není se ani čemu divit, neboť "likvidovat něco," co se neustále a prakticky beztrestně opakuje stále znovu, to zákonitě odradí mnohé z nás!
PŘESTO existuje jedinečný a unikátní způsob, jak se bránit. Jsem toho názoru, že mnozí takto postižení majitelé ani nevědí, že právě osvědčené a kvalitní úklidové firmy jsou schopni, a to za pomoci nejnovějších moderních technologií, tomuto stále se opakujícímu fenoménu, účinně čelit.
Svým nejúčinnějším  komplexním servisem se na samotný vrchol v boji proti graffiti zcela po právu řadí úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., která jako jediná společnost u nás garantuje funkčnost své antigraffitové ochrany. Věřím, že mnohé majitele určitě bude zajímat v čem je tato firma tak ojedinělá a výjimečná. Ve stručnosti tedy shrnu fakta a je na zvážení každého případného klienta, zda stále se opakující problémy s graffiti, řešit právě touto cestou...

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Ano, to všeobecně známé "klasické" odstranění graffiti mají ve svých nabídkách mnohé úklidové firmy. Je ale nutno dodat, že 100% účinnost není v těchto případech dosažitelná. Musí následovat další technologické operace, jako jsou opravy a přetmelení postižených fasád včetně jejich přemalby, a to pokud možno do stejného odstínu původní barvy fasády. Nikde přitom není zaručeno, že po takto náročném způsobu odstranění se problém v podobě nového graffitového nástřiku sprejem, nebude během krátkého období znovu opakovat.
A zde přichází společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., jako jediná firma u nás s unikátní vlastní technologií komplexního servisu. Po vlastním odstranění graffiti nanesou odborní profesionálové této společnosti potřebný počet  vrstev antigraffitové ochrany (dle struktury povrchu). Takto ošetřené plochy jsou zárukou, že další graffiti bude touto firmou se 100% účinností odstraněno (dle smlouvy o dílo) a to právě díky komplexnímu servisu. Navíc v případě zeslabení ochranné vrstvy, pracovníci nanesou zdarma jednofázový nátěr BELLINZONI, který ochrannou antigraffitovou vrstvu doplní. S touto svou službou "budovy bez graffiti," skutečně nemá tato zkušená a na kvalitu náročná firma u nás konkurenci! Závěrem doplním důležitou informaci, že 100% účinnost antigraffitové ochrany AGO činí 4-6 let.
Samozřejmostí je, že případní klienti získají podrobné a vyčerpávající informace na e-mailové adrese :centrala@a-servislipka.cz 


piatok 14. augusta 2015

Čištění fasád, pískování a technologie LSG

V širokém sortimentu služeb úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. mne zaujala nabídka čištění fasád včetně technologie pískování. Kromě 100% účinné a tolik potřebné metody antigraffitové ochrany AGO, která svou unikátní technologií - propracovanou touto společností do nejmenších detailů, mne zaujala i další, tolik potřebná úklidová služba, kterou čištění fasád a pískování převážně přírodních stavebních materiálů tato firma svým zákazníkům nabízí.
Kromě běžného mytí fasád, stěn, portálů, průčelí a všech ostatních stavebních prvků si zde hravě poradí i s jakýmkoliv silným znečištěním od přírodních vlivů, či skvrn od barev nebo starých polepů. Možností tato úklidová firma nabízí mnoho, ať už se jedná o klasické mytí, tlakové mytí s aktivní čistící složkou či tryskání nebo pískování.

Pískování

Technologie pískování je velmi vhodná a účinná na čištění přírodních materiálů a to jak v exteriérech, tak i v interiérech. Díky speciální pískovačce W/125 s řiditelným tlakem tryskání a možností použití různých druhů tryskaného materiálu - granitu, lehkých abraziv, slupek ořechů apod. je využití velmi široké. Od čištění betonových a kamenných schodišť, zábran, přes terasy, podlahy, kamenné obklady, fasády nebo pláště budov až po jemné a citlivé, ale stejně účinné čištění a restaurování soch, pískovcových portálů, historických objektů, pískovce, opuky, vápence a mnoha dalších materiálů používaných jak v minulosti, tak v dnešním moderním stavitelství. Je již naprosto samozřejmé, že úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. provádí tuto kvalitní technologii i ve výškách a to s využitím vlastního technického vybavení - od lešení, vysokozdvižných plošin až po nasazení vlastních odborně vyškolených horolezců!

Technologie pískování má široké možnosti uplatnění
Technologie pískování má široké možnosti uplatnění

Progresivní technologie LSG - nátěr proti plísním

Starší zástavba je i v dnešní moderní době velmi využívaná a potřebná. V době vzniku těchto stavebních objektů ovšem zdaleka nebyl kladen takový důraz na izolační zabezpečení, ani na vlastnosti a schopnosti stavebních materiálů vzdorovat vlhkosti a klimatickým podmínkám. Plísně, kvasinky, mechy, houby a bakterie zde proto mají ideální podmínky a zbavit se jich byl po dlouhá desetiletí obrovský problém a to nejen z estetického hlediska, ale je vážně nutné se zamyslet nad faktem, že je lékařskými odborníky prokázáno, že daleko nebezpečnější jsou následky zdravotní...
Zde nabízí firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. další velmi progresivní a účinnou technologii v podobě nátěru LSG. Tato moderní převratná metoda spolehlivě zlikviduje vlhkost a zničí plísně, kvasinky a všechny ostatní choroboplodné zárodky, které ve vlhkém prostředí vznikají. Je založena na zcela novém principu lokální změny iontové rovnováhy v buněčné stěně mikroorganismu. Po velmi krátkém kontaktu s takto ošetřeným povrchem způsobí lokální změnu v koncentraci iontů a nitrobuněčný tlak způsobí její roztržení. Po nátěru LSG nemají plísně a všechny ostatní škodlivé organizmy, které jsou průvodními jevy vlhkosti šanci přežít...
Důležitým faktem zůstává, že pro vyšší druhy organizmů je tato technologie naprosto neškodná.
Ošetřené plochy jsou odolné proti vlhkosti, dešti, jsou omyvatelné a chráněné před škodlivými vlivy UV záření. Garance 100% účinnosti je 4-6 let s tím, že nátěr je funkční v omezené míře až 10 let.
Nátěr LSG je ekologický moderní produkt s certifikací i pro potravinářské a zdravotnické využití.
Všem případným zájemcům ochotně sdělí podrobné informace na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 13. augusta 2015

Graffiti a antigraffitová ochrana

Při návštěvě kteréhokoliv města nejen u nás, ale prakticky po celém světě se opakuje stále stejný scénář...

Člověk je vskutku uchvácen nádhernou architekturou a to jak historickou, tak i současnou. Obdivujeme odvážné a technicky dokonalé architektonické prvky, které po dlouhá staletí vzbuzují obdiv a úctu generací napříč staletími.

Velmi podobný hold je s veškerou vážností třeba vzdát i současnému trendu, který velmi věrně a s vynaložením obrovských prostředků obnovuje a vrací původní tvář převážné většině jak historicky cenných skvostů, tak i prostých památek minulosti.

Je samozřejmé a pochopitelné, že architektura současnosti musí splňovat dnešní nároky člověka na moderní životní úroveň, která se odráží jak v soukromí, tak v zaměstnání nebo ve společenském vyžití. Proto moderní architektura přináší do našeho života nové architektonické vize, které tyto potřeby nejen naplňují, ale mnohdy svou technickou vyspělostí, náročností a prozíravostí předbíhají do budoucnosti...

Je proto zcela nepochopitelný fakt, že v řadách převážně mladé generace existuje prakticky beztrestná nelidská potřeba vše krásné kolem nás ničit a devastovat. Ano, řeč je o sprejovém graffiti, které se prakticky 45 let od svého prvního "výtvoru," rozrostlo do celosvětového problému. a i když každý lidsky uvažující jedinec sprejové graffiti takto vnímá a odsuzuje, není v lidských silách jej vymýtit. Snad jako jediná účinná možnost se jeví dlouhodobé působení ve výchově každého jedince od útlého mládí...

Je proto velmi důležité podporovat všechny kroky, které alespoň vedou k zmírnění následků tohoto veskrze negativního jevu. Velmi důležitý krok spatřuji ve snaze kvalitních úklidových firem - které s graffiti dnes a denně bojují a snaží se s využitím nejnovějších technologií zvrátit současný stav.
Velmi kvalitních výsledků s odstraňováním graffiti dosahuje zkušená úklidová společnost A SERVIS LIPKA. s.r.o.


odstranění graffiti
Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Odstranění graffiti a antigraffitová ochrana


Jako jediná úklidová firma u nás má dokonale propracovanou technologii antigraffitové ochrany a garantuje její 100% funkčnost! Tohoto výsledku dosahuje díky komplexnímu servisu, který zdarma zajišťuje odstranění graffiti z ploch, které byly ošetřeny antigraffitovou ochranou. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. při tom skutečně garantuje 100% účinnost odstranění graffiti a navíc po každém očištění postižených ploch nanese na povrch jednorázový nátěr BELLINZONI, který doplní ochrannou vrstvu AGO. Životnost této ochrany je 4-6 let a určitě se vyplatí uvažovat o tomto zaručeném způsobu ochrany svého majetku před neskutečně rozšířeným vandalizmem, kterým sprejové graffiti bez jakýchkoliv diskuzí je... 

Případným dalším zájemcům o tuto úklidovou službu ochotně sdělí podrobnosti na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz